Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών "Αθανασίου Σωτηρούδα" - ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

 

Θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία, ύψους 1.000,00 € (χιλίων ευρώ), για εκπόνηση έρευνας σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενά:

 • Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων,
 • Απεντομώσεις/Μυοκτονίες 

Σε περίπτωση μη υποβολής προτάσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα θα αξιολογηθούν προτάσεις και στο γνωστικό αντικείμενο «Έντομα Υγειονομικής Σημασίας».

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος (www.entsoc.gr).

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2017 (17.00 ώρα Ελλάδος).

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
 • Να είναι ηλικίας έως 35 ετών (έως και την 15η Νοεμβρίου 2017, ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων)
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης ή συναφούς ειδικότητας
 • Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία
 • Να έχουν καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

 

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή, ο ορισμός της οποίας θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν δύο μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος καθώς και ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια μέλος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέλη της Επιτροπής να μην έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική συνεργασία με τον υποψήφιο. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια με την αντίστοιχη βαρύτητα:

 • Σύντομη περιγραφή πρότυπης ερευνητικής πρότασης [έως 1000 λέξεις συνολικά (εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας), διάρκεια εκπόνησης έως 10 μήνες] (50%)
 • Βαθμός βασικού πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) (15%)
 • Επιστημονική δραστηριότητα υποψηφίου (επιστημονικές δημοσιεύσεις 15%, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.ά. 10%)
 • Υποτροφίες – βραβεία (5%)
 • Συστατικές επιστολές [δύο (2), η μία (1) απαραίτητα από τον Επιβλέποντα της έρευνας] (5%)

 

Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές που είναι μέλη της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος μέχρι την υποβολή της αίτησης [προβλέπεται προσαύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνουν]. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψήφιος/α με τον μεγαλύτερο βαθμό βασικού πτυχίου. Επιπλέον, όσοι έχουν υπάρξει υπότροφοι στη συγκεκριμένη κατηγορία κατά τα προηγούμενα έτη, τους απονέμεται «εύφημος μνεία» και όχι το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην υποτροφία.

 

Κάθε υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει αντίγραφο (σε ηλεκτρονική μορφή) της μελέτης του στην Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Επίσης, στη μελέτη και σε δημοσιεύσεις που τυχόν θα προκύψουν πρέπει να αναγράφεται ότι «Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο υποτροφίας από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 2017-2018». Στην αντίθετη περίπτωση η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της υποτροφίας και απαίτησης επιστροφής του ποσού της έπειτα από σχετική ειδοποίηση.

 

Η υποτροφία δίνεται στο όνομα του Αθανάσιου Σωτηρούδα του Βασιλείου, Γεωπόνου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ο Αθανάσιος Σωτηρούδας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Α.Π.Θ. το 1954 και στην συνέχεια αποτέλεσε μέλος της πρώτης σειράς αποφοίτων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (1961) με εκπαίδευση στην Φυτοπαθολογία. Στην συνέχεια εκπαιδεύθηκε στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπηρέτησε την επιστήμη ως Γεωπόνος της Διεύθυνσης Γεωργίας σε χωριά των Σερρών, στην Θεσσαλονίκη και στην Έδεσσα. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύθηκε στις απεντομώσεις με χρήση φωσφίνης και βρωμιούχου μεθυλίου. Σχετικές οδηγίες και κείμενα του χρησιμοποιούνταν επί πολλά έτη από το Υπουργείο Γεωργίας και διάφορες διευθύνσεις ανά τη χώρα. Ο Αθανάσιος Σωτηρούδας τιμήθηκε το 2008 από την διεθνή κοινότητα του Pest Management σε μια μεγάλη τελετή στην Βρέμη της Γερμανίας. Σήμερα, ο Αθανάσιος Σωτηρούδας συνεχίζει να παρακολουθεί τον χώρο των απεντομώσεων μέσα από την ιδιωτική εταιρεία AgroSpeCom την οποία ίδρυσε το 1980.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Read 308 times

Πληρωμή Συνδρομής

Η πληρωμή συνδρομής αφορά τα μέλη της ΕΕΕ

Επικοινωνία

Εντομολογικη Εταιρεια Ελλαδος
Ταχυδρομική Θυρίδα 51214
145 10 Κηφισιά, Αθήνα
Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.