Λεξικό ονομάτων κολεοπτέρων του  Ομότιμου Καθηγητή  Κ. Θ. Μπουχέλου

 

«Αρχή σοφίας η ονομάτων επίσκεψις» Αντισθένης

«Nomina si nescis, perit et cognitio rerum» Λινναίος

«Για να ξέρουμε τι εννοούμε και γιατί» Κ. Μπουχέλος

 

Πρόλογος

Σε όλα τα γνωστά ζώα και φυτά, έχουν δοθεί οι λεγόμενες «επιστημονικές ονομασίες» οι οποίες αποτελούν κοινό μέσον επικοινωνίας για την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ξεκίνησε από τον μέγα Αριστοτέλη και συστηματοποιήθηκε από τον Λινναίο και τους πιο πρόσφατους φυσιοδίφες.

Τα ονόματα αυτά έχει καθιερωθεί να προέρχονται από παραγραμματισμό και εκλατίνιση λέξεων, σχεδόν αποκλειστικώς της Αρχαίας Ελληνικής. Το γιατί, είναι προφανές: Η ελληνική γλώσσα, το μεγαλύτερο και τελειότερο μνημείο της Ανθρωπότητος και Μητέρα των γλωσσών, είναι η μόνη που είναι δυνατόν να καλύψει σε ονόματα, τον άπειρον αριθμό ζώων, φυτών αλλά και αστέρων ακόμη. Το ότι η ελληνική προέλευση των ονομάτων δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτή, ακόμη και από ελληνόφωνους επιστήμονες, είναι επίσης προφανές: Επί πολλές δεκαετίες τώρα, στην «εκπαίδευση» και όχι Παιδεία, σπανίως ή καθόλου τονίζεται η μεγάλη σημασία της, η προέλευση μεγάλου αριθμού «ξένων» γλωσσών από αυτήν, η αρρωγή της στην ψυχική υγεία και ευδοκίμηση αυτών που την ομιλούν σωστά, η τεράστια συμβολή της στην επικοινωνία των επιστημόνων του πλανήτη και τόσων άλλων, αφού κάποιοι φρόντισαν να «σκοτώσουν» τον Όμηρο…

Με επίσκεψη (σκέψη επί = εμβάθυνση) των ονομάτων, των εντόμων κυρίως - λόγω γνωστικού αντικειμένου - έβλεπα να ξεπηδάει η ερμηνεία: Betarmon = βητάρμων = βηματίζει αρμονι- κά, Dinoderus = δεινός (δυνατός) + δέρη (λαιμός). ∆έρη; λέμε όμως περιδέραιο ενώ δέρας = δέρμα (Τrachyderos) κ.ο.κ. Τότε, μου πέρασε η ιδέα πως η αφύπνιση σ’ αυτόν τον τομέα, θα ήταν ωφέλιμη σε όλους μας. Επειδή οι Τάξεις των εντόμων είναι πολλές, οι Οικογένειες πολύ περισσότερες και τα είδη ατελείωτα, ξεκίνησα από ονόματα γενών κολεοπτέρων.

Αρκετές φορές είναι δύσκολο ή αδύνατο να ερμηνευθεί η σημασία ονομάτων, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να «διαβάσει» κανείς την έμπνευση ή την ευαισθησία αυτού που «βάπτισε» το κάθε έντομο. Όταν πριν από αρκετά χρόνια ασχολήθηκα με το θέμα, τόσο με παρέσυρε το ενδιαφέρον επί του προκειμένου, ώστε έφθασα και ξεπέρασα τα 1000 ονόματα!

Ευχή μου είναι: κάποιοι να συνεχίσουν την προσπάθεια και με άλλες Τάξεις εντόμων, ζώων και φυτών..

 Έστω «να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται». Αξίζει τον κόπο για μας και τα παιδιά μας. Να ξέρουμε, τουλάχιστον οι επιστήμονες, τι λέμε και τι εννοούμε!

To παρόν άρθρο είναι μέρος από το εισαγωγικό κείμενο του φυλλαδίου με τίτλο «Εντόμων Κολεοπτέρων: Ονόματα Γενών». Το σχετικό φυλλάδιο τυπώθηκε με χορηγία από τον Αγροτύπο ΑΕ και μοιράστηκε δωρεάν στους συνέδρους στο 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεμβρίου 2007.

 

 

Loading data...
Λεξικό Γενών Κολεοπτέρων
Όνομα Ετυμολογία Ερμηνεία Οικογένεια
ABAX άβαξ = πινάκιον/ πιάτο (σώμα πεπλατυσμένο) Carabidae
ABDERA Άβδηρα (πόλις της Θράκης) Melandryidae
ABLATTARIA α- (στερ.) +βλάττη, blatta=κατσαρίδα Silphidae
ACALLES α- (στερ.)+κάλλος (ακαλλής, άσχημος) Curculionidae
ACANTHOCINUS άκανθα +κινώ=βαδίζω Cerambycidae
ACANTHODERES άκανθα +δέρη=λαιμός (πρόνωτο με άκανθες στα πλάγια) Cerambycidae
ACANTHOSCELIDES άκανθα +σκέλος (ακανθοσκελής) Bruchidae
ACHENIUM α- (στερ.)+χαίνω=ανοίγω (αχαίνιον =σπόρος που δεν ανοίγει) Staphylinidae
ACILIUS Ακίλιος =όνομα Ρωμαίου Dytiscidae
ACINOPUS α- (στερ.) +κινώ +πους=πόδι (βραδυκίνητος) Buprestidae
ACMAEODERA ακμαίος+δέρη=λαιμός, πρόνωτον (ισχυρό πρόνωτο) Dytiscidae
ACRITUS άκριτος =αμφισβητούμενος Carabidae
ACROLOCHA άκρον +λοχάω=ενεδρεύω (ακρολόχη) Histeridae
ACTOBIUS ακτή = παραλία +βίος (ακτόβιος, ζει στις ακτές) Staphylinidae
ADELOCERA άδηλος =αφανής/ αόρατος +κεραία (αδηλόκερως, με μικρές κεραίες) Elateridae
ADEXIUS αδέξιος=χωρίς δεξιότητες Curculionidae
ADIMONIA αδημονία =θλίψις/ ανησυχία (μαύρου χρώματος) Chrysomelidae
ADONIA Άδωνις=εραστής της Αφροδίτης (Αδώνιος, ωραίος στην εμφάνιση) Coccinellidae
ADRASTUS Άδραστος =αρχαίος Έλλην βασιλεύς Elateridae
AEGIALIA αιγειάλιος (ζει στον αιγιαλό) Scarabeidae
AEGOSOMA αίγα =κατσίκα +σώμα (σώμα κατσίκας) Cerambycidae
AEOLUS Αίολος =αρχαίος Έλλην θεός Elateridae
AEPUS aιπής =απότομος/ βαθύς (σε βαθειά νερά) Carabidae
AGABUS αγαβός =θαυμαστός/ μεγαλοπρεπής Dytiscidae
AGAPANTHIA αγαπώ +άνθη (αγαπάνθια) Cerambycidae
AGATHIDIUM αγαθίδιον αγαθίς =κουβάρι (το σχήμα του σώματος) Silphidae
AGELASTICA αγέλη =κοπάδι (αγελαστικός, σε μεγάλους αριθμούς) Chrysomelidae
AGLENUS α- (στερ.) +γλήνη =κόρη/ βολβός οφθαλμού (άγληνος, τυφλός) Lathridiidae
AGON(Ι)UM α- (στερ.) +γωνία (αγώνιος χωρίς γωνίες) Carabidae
AGRILUS αγρίλος =των αγρών (αγρικός, αγροτικός) Buprestidae
AGRIOTES αγριότης =ακαλλιέργητη γη (άγριος, αγροτικός) Elateridae
AGYRTES αγύρτης =επαίτης ζητιάνος Silphidae
AIRAPHILUS αίρα, =ήρα =φυτ. παράσιτο του σίτου +φίλος (ηράφιλος, φίλος της ήρας) Cucujidae
AKIS ακίς =ακίδα/ αιχμή (στο άκρο του προνώτου) Tenebrionidae
ALEOCHARA αλέα =θερμότης ηλίου +χαίρειν (ηλιοχαρής, χαίρεται την ζέστη του ηλίου) Staphylinidae
ALEXIA αλέξω =αποκρούω, υπερασπίζομαι (αλέξια) Endomychidae
ALLECULA άλλος+culus=έδρα/ οπίσθια (διαφορά στο πίσω μέρος του σώματος) Alleculidae
ALLODACTYLUS άλλος +δάκτυλος (βλ. Dactylus) Curculionidae
ALLONYX άλλος +όνυξ=νύχι (βλ. Onyx) Cleridae
ALLOPHYLAX άλλος +φύλαξ (βλ. Phylax) Tenebrionidae
ALLORHAGIUM άλλος +ρήγνυμι=σχίζω (βλ.Rhagium) Cerambycidae
ALLOSTERNA άλλος +στέρνον (αλλόστερνος) Cerambycidae
ALOPHUS α- (στερ.)+λόφος (άλοφος, χωρίς θυρεόν) Curculionidae
ALPHITOBIUS άλφιτον =άλευρον+βίος (αλφιτόβιος, ζει στα άλευρα) Tenebrionidae
ALPHITOPHAGUS άλφιτον =άλευρον+φαγείν (αλφιτοφάγος, τρέφεται με άλευρα) Tenebrionidae
AMALUS αμαλός =μαλακός/ αδύναμος (υφή του σώματος) Curculionidae
AMARA α- (στερ.)+μαίρω=λάμπω (αλαμπής) Carabidae
AMMOBIUS άμμος +βίος (αμμόβιος, ζει στην άμμο) Tenebrionidae
AMMOPHTHORUS άμμος +φθορά (αμμοφθόρος, φθείρει την άμμο) Tenebrionidae
AMORPOCEPHALUS άμορφος +κεφαλή (αμορφοκέφαλος) Brenthidae
AMPHICYLLIS αμφί +κύλλος =στρεβλός/ περιστρεφόμενος (συστρέφεται σε σφαίρα) Silphidae
AMPHIMALLUS αμφί +μαλλός =δέρας +μαλλί (αμφίμαλλος, με τρίχες παντού) Scarabeidae
AMPHOTIS αμφώτις =κάλυμα των ώτων+ώτα=αυτιά (κεφαλή και πρόνωτο με πλάγιες προεκτάσεις) Nitidulidae
ANACAENA αν-(αυξητ.)+άκαινα=άκανθα/ αιχμή (ισχυρή άκανθα στις κνήμες) Hydrophilidae
ANAEREA αναιρέω =σχίζω (….το ξύλο) Cerambycidae
ANAGLYPTUS ανάγλυπτος=λαξευμένος/ ανάγλυφος (η εμφάνιση του σώματος) Cerambycidae
ANASPIS α- (στερ.)+ασπίς άνασπις, χωρίς ασπίδα Mordellidae
ANCHOMENUS άγχος=σφίξιμο/ στενoχώρια/ αγωνία (με στενό πρόνωτο) Carabidae
ANGYLOCHIRA αγκύλος +χειρ=χέρι αγκυλόχειρος Buprestidae
ANGYSTRONYCHA άγγιστρον +όνυξ=νύχι αγγιστρόνυχος Telephoridae
ANISODACTYLUS άνισος+δάκτυλος (με άνισους ταρσούς) Carabidae
ANISOPLIA άνισος +όπλον=οπλή/ νύχι (ανισόπλια, άνισοι όνυχες ταρσών) Scarabeidae
ANISORHYNCHUS άνισος+ρύγχος (ανισόρυγχος) Curculionidae
ANISOSTICTA άνισος +στικτός =με στίγματα (ανισόστικτος, έλυτρα με άνισα στίγματα) Coccinelidae
ANISOTOMA άνισος +τομή=τμήμα/ άρθρον (ανισότομος, στα άρθρα της κεραίας) Scaphidiidae
ANOBIUM α -(στερ.)+βίος=ζωή (ανόβιον, προσποιείται το νεκρό) Anobiidae
ANOMALA α(ν)- (στερ.) ομαλός (μη ομαλός, ανώμαλος, άνισοι όνυχες ταρσών) Scarabeidae
ANONCODES α(ν) -(στερ.)+ογκώδης (μικρού όγκου) Oedimeridae
ANOPHTHALMUS α(ν)-(στερ.) οφθαλμός (χωρίς οφθαλμούς, ανόφθαλμος, σπηλαιόβιο) Carabidae
ANOPLODERA άοπλος +δέρη=λαιμός/ πρόνωτο (πρόνωτο χωρίς «όπλα» =εξαρτήματα) Cerambycidae
ANOPLUS α(ν) -(στερ.)+όπλον άοπλος (χωρίς εξαρτήματα) Curculionidae
ANOXIA α- (στερ.) +οξύς=μυτερός (ανόξυ(ντ)ος, πρόσθιες κνήμες, χωρίς κέντρον/ άκανθα) Staphylinidae
ANTHAXIA άνθος +άξιος (αντάξιος άνθους) Buprestidae
ANTHICUS (ανθικός των ανθέων) Anthicidae
ANTHOBIUM άνθος+βίος=ζωή (ανθόβιον, ζει στα άνθη) Staphylinidae
ANTHOCOMUS άνθος =φροντίζω (ανθοκόμος, ανθόβιο έντομο) Telephoridae
ANTHODYTES άνθος +δύτης (εισδύει στα άνθη) Telephoridae
ANTHONOMUS άνθος +νομή=βόσκησις (ανθονόμος) Curculionidae
ANTHOPHAGUS άνθος+φαγείν=τρώγω (ανθοφάγος, τρέφεται με άνθη) Staphylinidae
ANTHRENUS ανθρήνη =είδος μέλισσας (το τέλειο τρέφεται με γύρη ανθέων) Dermestidae
ANTHRIBUS άνθος +θρύπτω=τρίβω (ανθοτρίβης) Anthribidae
APAROPION α -(στερ.)+παρώπιον =τα παρά τους οφθαλμούς καλύμματα των αλόγων (χωρίς οπισθοφθαλμικόν λοβό) Curculionidae
APATE απάτη (προσποιείται το νεκρό) Bostrychidae
APHAENOPS αφανής +ωψ =οφθαλμός (αόρατοι οφθαλμοί, βλ. (Anophthalmus) Carabidae
APHANISTICUS αφανίζω =καταστρέφω (αφανιστικός, καταστρεπτικός) Bubpestidae
APHODIUS αφοδεύω =αποπατώ/ παράγω κόπρον (αφόδιος, συχνάζει σε κοπριά δηλ. αφοδεύματα) Scarabeidae
APHTHONA άφθονος (αφθονία) Chrysomelidae
APHΙ(DO)DECTA αφίς =αφίδα+δήκτης=προκαλεί δήγματα (δαγκώνει) (αφιδοδήκτης, δαγκώνει αφίδες) Coccinellidae
APION άπιον =αχλάδι (σώμα απιοειδές) Curculionidae
APODERUS aπό+δέρη=λαιμός/ πρόνωτο (με ευκρινές πρόνωτο) Rhinchitidae
APOTOMUS απότομος (…οι πλευρές του προνώτου) Carabidae
APTERODERA α- (στερ.)+πτερόν+πους=πόδι (δεν κάνει άλματα) Chrysomelidae
APTINUS α- (στερ.)+πτηνόν (απτήν, μη πτηνός, χωρίς πτέρυγες) Carabidae
ARGUTOR argutus =οξύς, κοπτερός (…οι πλευρές του προνώτου) Carabidae
ARIMA α -(στερ.)+ρίμα =ρήγμα/ σχισμή (άριμος, χωρίς σχισμές) Chrysomelidae
ARISTUS άριστος=ο καλύτερος Carabidae
AROMIA άρωμα=ευχάριστη οσμή (αρώμιος, με ευχάριστη οσμή κυρίως το ♀) Cerambycidae
ARRENOCOELA άρρην =ισχυρός+κοίλος (πολύ κοίλος, στο πρόνωτο) Chrysomelidae
ASCLERA α -(στερ.)+σκληρός (άσκληρος, μαλακός) Oedimeridae
ASEMUM α -(στερ.)+σήμα (άσημος, δεν αφήνει σημάδια) Cerambycidae
ASIDA ασίδα =πελαργός/ λελέκι Tenebrionidae
ASPIDOPHORUS ασπίς=ασπίδα+φέρω (ασπιδοφόρος) Ptinidae
ASTENUS α- (στερ.)+στενός (άστενος, πλατύτερος από τα συγγενή) Staphylinidae
ASTILBUS α- (στερ.)+στίλβος=γυαλιστερός (άστιλβος, χωρίς λάμψη) Staphylinidae
ASTYNOMUS άστυ=πόλις+νέμω=προστατεύω (αστυνόμος, δρα σε πόλεις) Cerambycidae
ATELESTUS ατέλεστος=άσκοπος/ ανεκπλήρωτος/ ατελής (ατελής) Telephoridae
ATEMELES ατημελής=παραμελημένος (ατημέλητος, αμελής) Staphylinidae
ATEUCHUS α- (στερ.)+τεύχος=όπλο/ εργαλείο/ εξάρτημα (χωρίς κέρας και πρόσθιους ταρσούς) Scarabeidae
ATHETA άθετος=περιφρονημένος/ άχρηστος Staphylinidae
ATHOUS α- (στερ.)+θωή=ποινή (αθώος, αβλαβής) Elateridae
ATOMARIA άτομος=πολύ μικρός (ατομάρια) Cryptophagidae
ATTAGENUS ατταγήν=είδος πτηνού (έλυτρα με χρωματισμό μελεαγρίδος =φραγκόκοτας) Dermestidae
ATTALUS ατταλός =απαλός, τρυφερός (απαλή υφή σώματος) Telephoridae
ATTELABUS αττέλαβος=μικρή άπτερη ακρίδα (μορφή του σώματος) Rhynchitidae
AULETES αυλητής=αυτός που παίζει αυλόν (φλογέρα) (ρύγχος σχήματος αυλού) Nemonychidae
AULONIUM αυλών=δίαυλος/ αύλαξ/ αυλός (αυλώνιον, με αύλακες στο πρόνωτο) Colydiidae
AUTALIA αυτάλκης=αυτάρκης Staphylinidae
AXINOTARSUS αξίνη=σκαπτικό εργαλειο+ταρσός (αξινόταρσος, ταρσοί σχήματος αξίνης) Telephoridae
BADISTER βαδιστήρ (βαδιστής) Carabidae
BAGOUS Βαγώας=ασιάτης ευνούχος επί Μ. Αλεξάνδρου Curculionidae
BALANINUS βάλανος=βαλανίδι (βαλανίνος, των βαλανιδιών) Curculionidae
BALANOBIUS βάλανος=βαλανίδι+βίος=ζωή (βαλανόβιος, ζεί μέσα σε βαλανίδια) Curculionidae
BAPTOLINUS βαπτός=βαμμένος+Staphilinus (βαπτολίνος) Staphylinidae
BARIS βάρις=βάρκα (σχήμα σώματος, ζεί σε έλη) Curculionidae
BARYNOTUS βαρύς+νώτον (ογκώδες στο νώτο του σώματος) Curculionidae
BARYPITHES βαρύς=θλιμένος+πείθω (πείθει ότι είναι νεκρό όταν ενοχληθεί) Curculionidae
BEDELIUS Bedel=Γάλλος εντομολόγος Carabidae
BEMBIDIUM βέμβιξ =σβούρα (βεμβίδιον/ βομβίδιον, έντομο βομβούν με ήχο σβούρας) Carabidae
BETARMON βαίνω=βηματίζω+αρμονία (βητάρμων, χορευτής) Elateridae
BIBLOPLECTUS (Biblophorus+Euplectus) Pselaphidae
BIBLOPORUS βίβλος=βιβλίον/ φύλλον+πόρος=τρύπα (κάνει τρύπες στα φύλλα) Pselaphidae
BIOPLANES βίος=ζωή+πλανώμαι =περιφέρομαι (περιπλανώμενος, αλήτης) Tenebrionidae
BLAPS βλάπτω (βλάπτων, επιβλαβής) Tenebrionidae
BLASTOPHAGUS βλαστός+φαγείν=τρώγω (βλαστοφάγος) Tenebrionidae
BLECHRUS βληχρός =άτονος/ ήσυχος (δυσκίνητος) Carabidae
BLETHISA βάλλω =εξακοντίζω βλήμα (βληθείσα, γρήγορη σαν βλήμα) Carabidae
BLITOPHAGA βλίτον =λαχανικόν+φαγείν=τρώγω Silphidae
BOLBOCERAS βολβός+κέρας (βολβόκερως) Scarabeidae
BOLETOPHAGUS βολίτης/ boletus=μανιτάρι+φαγείν=τρώγω (τρέφεται με μανιτάρια) Tenebrionidae
BOLITOBIUS βολίτης=είδος μανιταριού/ Boletus+βίος=ζωή (βολιτόβιος, ζει στα μανιτάρια) Staphylinidae
BOLITOCHARA βολίτης=είδος μανιταριού/ Boletus+χαρά (το ευχαριστούν τα μανιτάρια) Staphylinidae
BOSTRYCHUS βόστρυχος=μπούκλα (ανωμαλίες στον θώρακα) Bostrychidae
BOTHRIDERES βοθρίον+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (με βοθρία στο πρόνωτο) Colydiidae
BOTHRIOPTERUS βοθρίον+πτέρυγα (βοθρία στα έλυτρα) Carabidae
BOTHYNODERES βόθυνος=βοθρίον+δέρη=«λαιμός»/ πρόνωτον (με βοθρία στον θώρακα) Curculionidae
BRACH(Y)ONYX βραχύς=κοντός+όνυξ=νύχι (βραχυόνυξ, με κοντά νύχια στους ταρσούς) Bostrychidae
BRACHYCERUS βραχύς=κοντός+κέρας=κεραία (βραχύκερως, με κοντές κεραίες) Curculionidae
BRACHYDERES βραχύς=κοντός+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (με κοντό «λαιμό»/ περιορισμένο πρόνωτο) Curculionidae
BRACHYNUS βραχύνω=κονταίνω (βραχύνων, με κοντά έλυτρα) Carabidae
BRACHYRHINUS βραχύς=κοντός+ρις =μύτη/ ρύγχος (βραχύρυγχος) Curculionidae
BRACHYSOMUS βραχύς=κοντός+σώμα (βραχύσωμος) Curculionidae
BRACHYTA βραχύτης=μικρότης (μικρόσωμος) Cerambycidae
BRACHYTARSUS βραχύς=κοντός+ταρσός (βραχύταρσος) Cerambycidae
BRACHYTEMNUS βραχύς=κοντός+τέμνω/ τομή=τμήμα, άρθρον (με μικρά άρθρα κεραίας) Curculionidae
BRADYCELLUS βραδύς=αργός+κέλλω=έρχομαι (βαδίζει αργά) Carabidae
BROMIUS βρόμιος=άλλη ονομασία του Βάκχου/ Διονύσου (ζει στην άμπελο) Crysomelidae
BRONDES Βρόντης=όνομα Kύκλωπος Cucujidae
BROSCUS βρώσκω=κατατρώγω (βρώσκων, συνήθεια του εντόμου) Carabidae
BRUCHIDIUS Bruchus+ίδιος=όμοιος (όμοιο με Bruchus) Bruchidae
BRUCHUS βρούχος=είδος άπτερης ακρίδος Bruchidae
BRYAXIS βρύον+αξιώ=καταξιώνω (εκτιμά τα βρύα) Pselaphidae
BRYCHIUS βρύχιος=αναδυόμενος (βλ.υποβρύχιον) (υδρόβιο έντομο) Dytiscidae
BUBAS βούβας=βόδι/ βούβαλος Scarabeidae
BUPRESTIS βούς=βόδι+πρήζω (προκαλεί πρήξιμο στα βοοειδή) Buprestidae
BYCTISCUS βύκτης=φυσών με ήχο (βυκτίσκος, βουϊζει σαν άνεμος) Rhynchitidae
BYRRUS birrus=πυρρός (χρώμα φωτιάς) (χρώμα του εντόμου) Byrrhidae
BYTHINUS βύθος=βάθος (βύθινος, ζει μέσα σε μυρμηκοφωλιές) Pselaphidae
BYTURUS βύττος=βύσσος/ τρίχινος+ουρά (με θύσσανο τριχών στο άκρον της κοιλίας) Byturidae
CACCOBIUS κάκκη=κόπρος ανθρώπου+βίος (κοπρόβιος) Scarabeidae
CAENOCARA καινός=νέος/ παράδοξος+κάρα=κεφαλή (παραδοξοκέφαλος) Anobiidae
CAENOPSIS καινός=νέος/ παράδοξος+όψις Curculionidae
CALAMOBIUS κάλαμος=καλάμι+βίος=ζωή (καλαμόβιος, σε καλάμους/ στελέχη των Graminae) Cerambycidae
CALANDRA κάλανδρος=είδος πτηνού/ κορυδαλλός Curculionidae
CALATHUS κάλαθος=ωοειδές/ πεπλατυσμένο (σχήμα του σώματος) Carabidae
CALCAR calcar=σπηρούνι, όνυχας/ πλήκτρον πετεινού (μάλλον ακάνθα στα πόδια) Tenebrionidae
CALLICERUS κάλλος=ωραιότης+κέρας=κεραία (καλλίκερως) Staphylinidae
CALLICNEMIS κάλλος=ωραιότης+κνήμις =κάλυμμα (καλλίκνημος) Scarabeidae
CALLIDIUM κάλλος=ωραιότης+-ειδής=με μορφή… (ωραία εμφάνιση) Cerambycidae
CALLISTUS κάλλιστος=ωραιότατος Carabidae
CALOCLYTUS καλός+Clytus ( βλ. Clytus) Cerambycidae
CALODERA καλός+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (με ωραίο πρόνωτο) Staphylinidae
CALOPUS κάλος=εξόγκωμα/ οίδημα+πους=πόδι (με εξογκωμένα πόδια) Oedemeridae
CALOSOMA καλός+σώμα (καλόσωμος) Carabidae
CAMPYLUS καμπύλος (μικρά άλματα καμπύλης τροχιάς) Elateridae
CANTHARIS κανθαρίς=έντομο επιβλαβές στον σίτο (Αριστοτ.) Meloidae
CAPNODIS καπνία=κάπνα (καπνώδης, σκουρόχρωμος) Bubrestidae
CARABUS κάραβος=κερασφόρος Carabidae
CARCINOPS καρκίνος=κάβουρας+ωψ=οφθαλμός/ όψις (μοιάζει με κάβουρα) Histeridae
CARDIOLA καρδιά (προθώραξ καρδιόσχημος) Staphylinidae
CARDIOPHORUS καρδία=καρδιά+φέρω (καρδιοφόρος, με καρδιόσχημον θυρεό) Elateridae
CARENOSTYLUS carina=τρόπις/ σκάφος+στύλος=το πρώτο άρθρο της κεραίας (τροπιδόστυλος) Carabidae
CARPOPHILUS καρπός+φίλος (καρπόφιλος) Nitidulidae
CARTALLUM κάρταλλος (κάρταλλον, το σχήμα του σώματος) Cerambycidae
CARTERUS καρτερός=κρατερός/ ισχυρός(πρβλ. κάρτος/ κράτος) (δυνατός) Carabidae
CASSIDA cassis=κράνος (το σχήμα της κεφαλής) Chrysomelidae
CATAPHRONETIS καταφρονητής=περιφρονητής Tenebrionidae
CATERETES κατά(προθ.)+ερέτης=κωπηλάτης (ζει σε ελώδεις περιοχές)) Nitidulidae
CATHARTUS καθαίρω=καθαρίζω (καθαρτής) Cucujidae
CEBRIO Κεβριόνης=υιός του Πριάμου/ ηνίοχος του Εκτορος Cebrionidae
CERAMBYX κέρας=κεραία+άμβυξ=δράκων (με μεγάλες κεραίες) Cerambycidae
CERANDRIA κέρας=κέρατον+άνδρας=άρρεν (το άρρεν είναι κερασφόρο) Tenebrionidae
CERATOPHYUS κέρας=κέρατο+φύω=φυτρώνω (κερατοφυής) Scarabeidae
CERCUS κέρκος=ουρά (εμφανής ο τελευτ. κοιλιακός δακτύλιος) Nitidulidae
CERCYON Κερκύων=όνομα κακοποιού που φόνευσε ο Ηρακλής Staphylinidae
CEROCOMA κέρας=κεραία+κόμη=μαλλιά κεφαλής (η κεραία μέσα από χνούδι) Meloidae
CEROPHYTON κέρας=κεραία+φύομαι=φυτρώνω (…η κεραία σε φυμάτιο ανάμεσα στους οφθαλμούς) Cerophytidae
CERYLON κείρω=αποκόπτω+ύλη=ξύλον (ξυλοκόπτης) Colydiidae
CETONIA κήτος=μεγάλο θαλάσσιο θηρίο (κητονία, σχήμα σώματος) Scarabeidae
CEUTORHYNCHIDIUS (όμοιο με το Ceutorhynchus) Curculionidae
CEUTORHYNCUS κεύθω=κρύπτω+ρύγχος (ρύγχος κρυμμένο) Curculionidae
CHAETARTHRIA χαίτη=μακρές τρίχες+άρθρον (χαίταρθρος, τριχωτά άρθρα ταρσών) Hydrophilidae
CHAETOCERA χαίτη=τρίχες+κέρας=κεραία (χαιτόκερως, με τριχωτές κεραίες) Chrysomelidae
CHAETOCNEMA χαίτη=τρίχες+κνήμη (τριχωτές κνήμες) Chrysomelidae
CHALCOIDES χαλκοειδής (σώμα με χρώμα μεταλλικό χαλκού) Chrysomelidae
CHALCOPHORA χαλκός+φέρω (χαλκοφόρος, χρώμα χρυσοπράσινο/ μπρούτζινο) Buprestidae
CHAROPUS χαρά+όψις (χαρωπός, ευχάριστος στην όψη) Telephoridae
CHENNIUM χέννιον=είδος ορτυκιού (τρέφεται με μυρμήγκια) Pselaphidae
CHILOCORUS χείλος=επιστόμιον +κόρος=χορτασμός (πολύ μεγάλο επιστόμιο) Coccinellidae
CHLAENIUS χλαίνη=μάλλινος επενδύτης (χλαίνιος, χνοώδη έλυτρα) Carabidae
CHLOROPHANUS χλωρός=πράσινος+φανός=φωτεινός (σώμα με χρυσοπράσινα λέπια) Curculionidae
CHOERODRYS χοίρος=γουρούνι+δρύς=δένδρον (η προνύμφη στις ρίζες δένδρων) Curculionidae
CHOERORHINUS χοίρος=γουρούνι+ρίς=μύτη/ ρύγχος (ρύγχος σαν του χοίρου) Curculionidae
CHOLEVA χωλεύω=κουτσαίνω (ο τρόπος που βαδίζει) Silphidae
CHROMODERUS χρώμα+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (χρωμόδερος) Curculionidae
CHRYSANTHIA χρυσός+άνθη (χρώμα σώματος/ σε άνθη) Oedimeridae
CHRYSOBOTHRIS χρυσός+βοθρίον=λακούβα (χρυσαφιά βοθρία στα έλυτρα) Buprestidae
CHRYSOCHLOA χρυσός+χλόον=ανοιχτό πράσινο (χρυσόχλοος, χρώμα του σώματος) Chrysomelidae
CHRYSOCHUS χρυσός+χέω (χρυσοχόος, χρώμα του σώματος) Chrysomelidae
CHRYSOMELA χρυσός+μήλον=πρόβατον (χρώμα/ σχήμα κεφαλής προβάτου) Chrysomelidae
CICINDELA κανδήλα=λύχνος, λάμψις (λαμπρός χρωματισμός) Cicindellidae
CIDNORHINUS κιδνός=ασθενής+ρίς=μύτη/ ρύγχος (μόλις διακρινόμενο ρύγχος) Curculionidae
CIONUS κίων-ονος=κολώνα (το σχήμα του ρύγχους) Curculionidae
CIS κις, κιός=σκώληξ του σίτου/ ξύλου (η προνύμφη σε ξύλο/ σποροφάγος) Bostrychidae
CLAMBUS κλαμβός=ακρωτηριασμένος (κολοβωμένος) Silphidae
CLAVIGER clava=ρόπαλον (ροπαλοφόρος, στις κεραίες) Pselaphidae
CLEONUS κλεός=δόξα/ φήμη (φημησμένος) Curculionidae
CLERUS κλήρος=έντομο ξυλοφάγων Υμενοπτέρων(Αριστοτ.) Cleridae
CLIVINA κλίνω, clivus=γέρνω (επικλινής) Carabidae
CLYTANTHUS Clytus+άνθος (βλ. Clytus / των ανθέων) Cerambycidae
CLYTHRA κλείθρον=μάνταλον πόρτας (κλείνουν την είσοδο στις μυρμηκοφωλιές) Chrysomelidae
CLYTUS κλυτός=ένδοξος Cerambycidae
CNAEORHINUS κναίω=ξύνω/ ροκανίζω+ρίς=μύτη, ρύγχος (με ξέον ρύγχος) Curculionidae
CNEMIDOTUS κνήμη, (κνημιδωτός με ισχυρές κνήμες, πόδια) Dytiscidae
COCCIDULA κόκκος=κοκκίδα/ μικρή κηλίς (κοκκιδούλα, με μικρές κηλίδες στα έλυτρα) Coccinellidae
COCCINELLA κόκκος=μικρός σπόρος (σχήμα μικρού κόκκινου σπόρου) Coccinellidae
CODIOSOMA κώδιον=δέρμα/ μαλλί προβάτου+σώμα (εριώδες/ μαλλιαρό σώμα) Curculionidae
COELAMBUS κοίλος+άμβη=ράχις κεφαλής (κοίλαμβος) Dytiscidae
COELIODES κοιλία+-ειδής=με τη μορφή… (κοιλιώδης, σαν κοιλιά) Curculionidae
COELOSTOMA κοίλος+στόμα (κοιλόστομος) Hydrophilidae
COLASPIDEA Colaspis=γένος εξωτ. εντόμου (σαν το Colaspis) Chrysomelidae
COLASPIDEMA Colaspis=γένος εξωτ.εντόμου+δέμας=σώμα (το σώμα του Colaspis) Chrysomelidae
COLENIS κωλή =μικρός/ μηρός (κωληνίς, με μικρούς μηρούς) Silphidae
COLOBICUS κολοβός=ακρωτηριασμένος (κολοβικός, κάτω χείλος κομμένο) Colydiidae
COLOBOPTERUS κολοβός=κομμένος+πτερόν (με κοντά έλυτρα) Scarabeidae
COLON κόλον=βραχύ/ κοντό (με κοντά έλυτρα) Silphidae
COLORADO Colorado=Πολιτεία ΗΠΑ (τόπος προέλευσής του) Chrysomelidae
COLOTES κωλώτης=κηλιδωτή σαύρα (πολλά χρώματα στο σώμα) Telephoridae
COLYDIUM κολεός=θήκη (κολεοειδής) Colydiidae
COLYMBETES κολυμβητής (υδρόβιο έντομο) Dytiscidae
CONIATUS κόνις=σκόνη (κονιατός, σκονισμένος, εμφάνιση λόγω λεπίων στο σώμα) Curculionidae
CONIOCLEONUS κόνις=σκόνη+Cleonus (σαν Cleonus με μικρά λέπια στο σώμα) Curculionidae
CONOPALPUS κώνος+palpus=προσακτρίς (με κωνικές προσακτρίδες) Melandryidae
CONOSOMA κώνος+σώμα (κωνικό σώμα) Staphylinidae
CONURUS κώνος+ουρά (κώνουρος, με σώμα λεπτυνόμενο στο πίσω μέρος) Staphylinidae
COPELATUS κωπηλάτης (υδρόβιο έντομο) Dytiscidae
COPRIS κόπρος=κοπριά (κόπριος, της κόπρου) Scarabeidae
COPROPHILUS κόπρος+φίλος (κοπρόφιλος) Staphylinidae
CORAEBUS Κόροιβος=αρχ. Έλλην αθλητής Buprestidae
CORTICARIA cortex=φλοιός (στους φλοιούς δένδρων) Lathridiidae
CORTODERA cortus, curtus=βραχύς/ κοντός+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (κοντόλαιμος, βραχύ πρόνωτο) Cerambycidae
CORYLOPHUS κόρυς=κράνος+λόφος=τράχηλος (κορύλοφος, το πρόνωτο σκεπάζει την κεφαλή) Silphidae
CORYMBΥTES κόρυμβος=κλάδος (κορυμβύτης, σε κλάδους θάμνων) Elateridae
CORYNA κορύνη=ρόπαλον (ροπαλοειδείς) Meloidae
CORYNETES κορυνήτης=οπλισμένος με ρόπαλο (ροπαλοειδείς κεραίες) Cleridae
CORYSSOMERUS κορύσσω=εφοδιάζω/ οπλίζω+μηρός (μηρός «οπλισμένος» με άκανθα) Curculionidae
COSSONUS Cossus=κόσσος/ ξυλοφάγο έντομο (σε «κουφάλες» δασικών δένδρων) Curculionidae
COXELUS coxa=ισχίον, αναγραμ. του οίαξ=πηδάλιον (με ισχία σχετικώς ογκώδη) Colydiidae
CRATOMERUS κράτος=κραταιός/ δυνατός+μηρός (με ισχυρούς μηρούς) Buprestidae
CREOPHILUS κρέας+φίλος (κρεατόφιλος) Staphylinidae
CREPIDODERA κρηπίδωμα=θεμέλιον/ βάσις+δέρη=λαιμός, πρόνωτον (γερή βάση του προνώτου) Chrysomelidae
CRIOCEPHALUS κριός=κριάρι+κεφαλή (κριοκέφαλος) Cerambycidae
CRIOCERIS κριός=κριάρι+κέρας=κεραία (κριόκερως) Chrysomelidae
CRIOMORPHUS κριός=κριάρι+μορφή (με μορφή κριού) Cerambycidae
CRYPHALUS κρυφαίος=κρυφός/ λαθραίος (κάτω από φλοιούς και μέσα σε στοές) Scolytidae
CRYPTARCHA κρυπτός=κρυφός+άρχων=ηγεμών (κρυπτοηγεμών) Nitidulidae
CRYPTICUS κρύπτωμαι (κρυπτικός, κάτω από πέτρες ή φυτικά υπολείμματα) Tenebrionidae
CRYPTOBIUM κρυπτός=κρυφός+βίος=ζωή (κρυπτόβιον) Staphylinidae
CRYPTOCEPHALUS κρυπτός=κρυφός+κεφαλή (η κεφαλή κάτω από τον θώρακα) Chrysomelidae
CRYPTOHYPNUS κρυπτός=κρυφός+ύπνος (κάτω από πέτρες σαν να κοιμάται) Elateridae
CRYPTOPHAGUS κρυπτός=κρυφός+φαγείν=τρώγω (κρυπτοφάγος) Cryptophagidae
CRYPTOPLEURUM κρυπτός=κρυφός+πλευρά (πλευρικά άρθρα του προνώτου στραμμένα προς τα κάτω) Hydrophilidae
CRYPTORHYNCHUS κρυπτός=κρυφός+ρύγχος (κρυπτόρυγχος) Curculionidae
CRYPTURGUS κρυπτός=κρυφός+ουργός=εργάτης (μη ορατή προσβολή) Scolytidae
CTENIOPUS κτένιον=κτένα+πούς=πόδι (κτενιόπους) Alleculidae
CTESIAS Κτεισίας=ιατρός του Αρταξέρξη Dermestidae
CUBISTER κυβιστάω=κάνω τούμπα ή βουτιά (κυβιστητήρ, βουτηχτής στο νερό) Dyliscidae
CUCUJUS cucujo=Μεξικαν.όνομα του εντόμου Cucujidae
CURCULIO curculio=ρυγχοφόρος κάνθαρος Curculionidae
CYCHR(E)US Κυχρεός=υιός του Ποσειδώνος και της Σαλαμίνος γνωστός για αγριότητα (έντομο αδηφάγο) Carabidae
CYCHRAMUS κύχραμος=είδος αποδημητικού πτηνού Nitidulidae
CYCLONOTUM κύκλος=κυρτός/ καμπύλος+νώτον=ράχις (ραχιαία όψη σφαιρική) Hydrophilidae
CYCLOTRIPLAX κύκλος=κυρτός/ καμπύλος+Triplax (βλ. Triplax) Erotylidae
CYLINDROMORPHUS κύλινδρος+μορφή (κυλινδρόμορφος) Buprestidae
CYMBIODYTA κύμβη=κεφαλή+δύτης (ο τρόπoς που βυθίζεται στο νερό) Hydrophilidae
CYMINDIS κύμινδις=νυκτόβιον όρνεον/ ή χαλκίς (έλυτρα με χαλκοπράσινο χρώμα) Carabidae
CYNEGETIS κυνηγέτης=κυνηγός (κυνηγός αφίδων) Coccinellidae
CYPHOCLEONUS κυφός=σκυφτός/ καμπούρης+Cleonus ( βλ. Cleonus) Curculionidae
CYPHON κύφων=ζυγός αρότρου/ περιλαίμιον (το σχήμα του προθώρακα) Helodidae
CYPHUS κυφός=σκυφτός/ καμπούρης (το σχήμα του σώματος) Rhynchitidae
D(E)ILUS δειλός Cerambycidae
DACNE δάκνω=δαγκώνω (…τα μανιτάρια των δένδρων) Erotylidae
DANACAEA δανάκη=Περσικόν νεκρικόν νόμισμα (δανακέα, ενοχλούμενο προσποιείται το νεκρό) Telephoridae
DAPSA δάπτω=κατατρώγω (…τους μύκητες του φλοιού) Endomychidae
DAPTUS δάπτω=κατατρώγω (δάπτης, σε φυτικές ουσίες) Carabidae
DASCILLUS δάσκιλλος=όνομα ιχθύος (ζεί κοντά σε ορεινά ρυάκια) Dascillidae
DASYCERUS δασύς=τριχωτός+κέρας=κεραία (δασύκερως, τριχωτές κεραίες) Lathridiidae
DASYTES δασύς=πυκνός (δασύτης, σώμα με πυκνές μαύρες τρίχες) Telephoridae
DELEASTER δελεάζω=γοητεύω (δελεαστής) Staphylinidae
DEMETRIAS Δημήτηρ (Γη–μήτηρ) =Δήμητρα, θεά της γεωργίας/ θερισμού (Δημητριάς, της Δήμητρας) Carabidae
DENDROCTONUS δένδρον+κτείνω=φονεύω (δενδροκτόνος) Scolytidae
DENDROPHILUS δένδρον+φίλος (δενδρόφιλος) Histeridae
DENOPS δεινός=άσχημος/ τρομακτικός+ωψ=όψις/ πρόσωπον (δείνωψ, γνάθοι προεξέχουσες) Cleridae
DENTICOLLIS δόντια/ γωνίες+collum=λαιμός/ πρόνωτον (πρόνωτον γωνιώδες) Elateridae
DERMESTES δέρμα+εσθίω=τρώγω (δερμηστής) Dermestidae
DEROCREPIS δέρη=λαιμός/ πρόνωτον+κρηπίς=θεμέλιον/ βάσις (πρόνωτο σαν επάνω σε βάση) Chrysomelidae
DEROLOMUS δέρη=λαιμός, πρόνωτον+λώμα=άκρον/ χείλος (άκρα προνώτου εμφανή) Curculionidae
DEXIOGYA δεξιός=επιδέξιος+γυίον=μέλος σώματος (με ευκίνητα μέλη, πόδια) Staphylinidae
DHYLLOBIUS φύλλον+βίος=ζωή (φυλλόβιος) Curculionidae
DIACHROMOS δια-=εγκάρσιος+χρώμα (διάχρωμος, με εγκάρσια διάταξη χρωμάτων) Carabidae
DIAPERIS διαπείρω=διαπερνώ (διαπερής, …στα μανιτάρια) Tenebrionidae
DIBOLIA δυο=2+βολίς=βλήμα/ κεντρί (δυο άκανθες στις οπίσθιες κνήμες) Chrysomelidae
DICERCA δυο=2+κέρκος=ουρά (δίκερκος, στο άκρο του σώματος) Buprestidae
DICHILLUS δυο=2+χηλή=οπλή (δίχηλος, στους ταρσούς) Tenebrionidae
DICHIROTRICHUS δι-=δύο (2)+χείρ=χέρι +τρίχες (διχειρότριχος, πρόσθιοι ταρσοί του ♀) Carabidae
DICTYOPTERUS δίκτυον=δίχτυ+πτερόν=έλυτρον (δικτυόπτερος, η εμφάνιση των ελύτρων) Telephoridae
DIGLOSSA δι-=δύο (2)/ διπλός+γλώσσα (δίγλωσσος) Staphylinidae
DINOPSIS δεινός=περίεργος/ άσχημος+όψις (εμφάνιση του εντόμου) Staphylinidae
DINOPTERA δίνη=περιστροφή+πτερόν=πτέρυξ (δινόπτερος) Cerambycidae
DIODESMA δίος=λαμπρός+δέσμη (εμφάνιση του σώματος) Colydiidae
DIORHABDA δια-=κατά μήκος+ράβδος (σώμα επίμηκες, ραβδοειδές) Chrysomelidae
DIRCAEA Δίρκη=πηγή Διός (Θηβών) (Διρκαία, της Δίρκης) Melandryidae
DIRRHAGUS δις, διάς=διπλός+ραγή=ρωγμή (στις κεραίες) Eucnemidae
DITOMA δυο=2+τομή/ τμήμα (ρόπαλο κεραίας με 2 άρθρα) Colydiidae
DITOMUS δυο=2+τομή/ τμήμα (εγκοπή μεταξύ προνώτου/ ελύτρων) Carabidae
DODECASTICHUS δώδεκα=12+στίχος=γραμμή (12 γραμμές στα έλυτρα) Curculionidae
DOLICAON δολιχός=μακρός (δολιχάων, σώμα επίμηκες) Staphylinidae
DOLICHOSOMA δολιχός=μακρός/ επιμήκης+σώμα (δολιχόσωμος) Telephoridae
DOLICHUS δολιχός=μακρός (σώμα επίμηκες) Carabidae
DOLOPIUS δόλος=απάτη+ποιώ (δολοποιός, δολοπλόκος) Elateridae
DONACIA δόναξ=καλάμι (δονάκιος, σε καλαμιές υγρότοπων) Chrysomelidae
DORCADION δορκάδιον=νεαρόν δορκάδος (η κεφαλή με τις κεραίες) Cerambycidae
DORCATOMA δορκάς=ζαρκάδι/ γαζέλα+τομή=τμήμα (τα άρθρα των κεραιών) Anobiidae
DORCATYPUS δορκάς=γαζέλα+τύπος=πρότυπον (κεφαλή με μορφή γαζέλας) Cerambycidae
DORCUS δορκάς=ζαρκάδι (γνάθοι σαν κέρατα ελαφιού) Scarabeidae
DORYPHORA δόρυ=ακόντιον+φέρω (δορυφόρος) Chrysomelidae
DORYTOMUS δόρυ=ακόντιον+τομή (το ρύγχος διακόπτεται από τις αντεννικές υποδοχές) Curculionidae
DRAPETES δραπέτης Eucnemidae
DRASTERIUS δραστήριος Elateridae
DRILLUS δρίλος=γεωσκώληξ (το ♀ είναι σκωληκόμορφο) Telephoridae
DROMIUS δρομίας=δρομεύς (τρέχει γρήγορα) Carabidae
DRYOCOETES δρυς=βαλανιδιά/ δένδρον+κοίτη=κατοικία (δρυοκοίτης, στους φλοιούς βαλανιδιάς κ.α.) Scolytidae
DRYOPHILUS δρυς=δένδρον+φίλος (δρυόφιλος, σε νεκρά δασικά δένδρα) Anobiidae
DRYOPHTHORUS δρυς=δένδρον+φθορά (σε γέρικα/ φθαρμένα δένδρα) Curculionidae
DRYOPS δρύοψ (των δένδρων) Oedimeridae
DRYPTA δρύπτω=αποξεώ/ σχίζω (δρύπτη, ο τρόπος που τρέφεται) Carabidae
DYSCHIRIUS δυσ-=άσχημος/ δύσμορφος+χείρ=χέρι (δύσμορφες πρόσθιες κνήμες) Carabidae
DYTISCUS δύτης=βουτηχτής/ κολυμβητής (δυτίσκος, μικρός κολυμβητής) Dytiscidae
EBAEUS ήβη=νεότης (ηβαίος, νεαρός, μικρού μεγέθους) Telephoridae
ECCOPTOGASTER εκκόπτω=κατακόπτω+γαστήρ=κοιλία (η κοιλία κομμένη σε «σκαλιά») Scolytidae
ELAPHRUS ελαφρός (ευκίνητο) Carabidae
ELATER ελάσομαι=εκτινάζομαι (ελατήρ, από το χαρακτηριστικό τίναγμα του σώματος) Elateridae
ELEDONA (Heledona) ήλιος=θαλπωρή+ηδονή (αρέσκεται στη ζέστη) Tenebrionidae
ELENOPHORUS ελένη=λαμπάδα+φέρω (λαμπαδηφόρος, νυκτόβιο) Tenebrionidae
ELLESCHUS εν-=εντός+λέσχη=τόπος συναθροίσεως (έλλεσχος, σε μεγάλους αριθμούς) Curculionidae
ELMIS (Helmins) έλμινς=σκώληξ υδάτων (υδρόβιον) Parnidae
EMUS εμύς=χελώνη γλυκέων υδάτων (σχήμα σώματος) Staphylinidae
ENCEPHALUS εν-=εντός+κεφαλή (ενδοκέφαλος, η κεφαλή βυθισμένη στο πρόνωτο) Staphylinidae
ENDOMYCHUS ενδόμυχος=κρυμμένος (η κεφαλή κρυμμένη από το πρόνωτο) Endomychidae
ENDOPHLOEUS ένδον=εντός+φλοιός (μέσα στα βρύα, λειχήνες και φλοιούς δένδρων) Colydiidae
ENGIS εγγύς=πλησίον (γειτονεύει με..) Erotylidae
ENICMUS ένικμος=υγρόν έδαφος (προτίμηση του εντόμου) Lathridiidae
ENOPLIUM ένοπλος=οπλισμένος (με εντυπωσιακό ρόπαλο στις κεραίες) Cleridae
ENTOMOSCELIS εντομή=εγκοπή+σκέλος (εγκοπές στους μηρούς) Chrysomelidae
EPICAUTA επί=επάνω+καίω (επίκαυτος, μαύρο στο άκρο του σώματος) Meloidae
EPILACHNA επί=επάνω+λάχνη=χνούδι (άνω μέρος σώματος χνοώδες) Coccinellidae
EPITHRIX επί=επάνω+θρίξ=τρίχα (σκεπασμένο με τρίχες) Chrysomelidae
EPURAEA (Epiurea) επίουρος=φύλαξ/ επιστάτης Nititulidae
EREMOTES ερημωτής Curculionidae
ERGATES εργάτης Cerambycidae
ERIRHINUS ερι-(αυξητ.)+ρις=μύτη/ ρύγχος (με ισχυρό ρύγχος) Curculionidae
ERNOBIUS έρνος=νεαρός βλαστός+βίος=ζωή (ερνόβιος) Bostrychidae
ERYX ΄Ερυξ=υιός του Ποσειδώνος/ Αφροδίτης Alleculidae
EUCINETUS ευκίνητος Helodiidae
EUCNEMIS ευ-=πολύς/ καλός+κνήμη (εύκνημος, στους οπισθίους πόδες) Eucnemidae
EUMOLPUS Εύμολπος=ο ανακαλύψας την άμπελον (έντομο αμπέλου) Chrysomelidae
EUNECTES ευ-=καλός+νήκτης=κολυμβητής (υδρόβιο) Dytiscidae
EUPLECTUS ευ-=καλώς+πλήττω=κτυπώ/ τραυματίζω (εύπληκτος) Pselaphidae
EUPLEURUS ευ-=καλός/ πολύς+πλευρόν (εύπλευρος) Scarabeidae
EURYNEBRIA ευρύς=πλατύς+νεβρός=νεαρός Carabidae
EURYTHYREA ευρύς=πλατύς+θυρεός (ευρυθύρεος, με ευρύ θυρεόν) Buprestidae
EUSOMUS ευ-=πολύς+σώμα (εύσωμος) Curculionidae
EVANIOCERA ευάνιος=πράος/ μαλακός+κέρας=κεραία (ευανιόκερως) Rhipiphoridae
EXILIA exilis=λεπτός/ αδύναμος (σχήμα σώματος) Cerambycidae
EXOCENTRUS έξω-=εξέχω+κέντρον=κεντρί/ άκανθα (εξώκεντρος, στο πρόνωτο) Cerambycidae
EXOCHOMUS εξω-εξέχων+ώμος (με εξέχοντες «ώμους») Coccinellidae
EXOMIAS έξω-=εξέχω+ώμος (εξωμίας, εξέχοντα άκρα του προνώτου) Curculionidae
EXOSOMA έξω-=εξέχω+σώμα (μεγαλόσωμος βλ. εξόγκωμα) Chrysomelidae
FALAGRIA φαλακρός=χωρίς τρίχες/ γυαλιστερός (κεφαλή λεία/ γυαλιστερή) Staphylinidae
FERONIA Φερωνία=Τυρρηνική θεά των δασών (δασικό έντομο) Carabidae
FORMICOMUS formica=μυρμήγκι+όμοιος (σώμα σαν του μυρμηγκιού) Anthicidae
FURCIPES furca=δίκρανον+πούς=πόδι (άκανθα στους οπίσθιους μηρούς) Curculionidae
GALERUCA galea κράνος +eruca =κάμπια (προνύμφη με ογκώδη κεφαλή) Chrysomelidae
GALERUCELLA (όμοιο με το Galeruca) Chrysomelidae
GASTRALLUS γαστήρ=κοιλία+άλλος=διαφορετικός (με διαφορετική κοιλία από τα συγγενή) Anobiidae
GASTROIDES γαστήρ=κοιλία+-ειδής=με τη μορφή… (γαστροειδής) Chrysomelidae
GASTROPHYSA γαστήρ=κοιλία+φύσα=φούσκα/ φυσαλλίς (γαστρόφυσα, με διογκωμένη κοιλία) Chrysomelidae
GAUROPTERUS γαύρος=υπερήφανος+πτερόν (έλυτρα λάμποντα) Staphylinidae
GAUROTES γαύρος=υπερήφανος (γαυρώτης, υπερηφάνεια) Cerambycidae
GEONEMUS γαία=γη+νέμομαι=βόσκω (ζει στο έδαφος/ τρέφεται με ποώδη φυτά) Curculionidae
GEORYSSUS γαία=γη+ορρύσω=τρυπώ/ σκάβω (σκάβουν στην άμμο ποταμών) Georyssidae
GEOTRUPES γαία=γη+τρυπώ (σε κοπριά στο έδαφος δασών) Scarabeidae
GIBBIUM gibbus=κυφός/ σκυφτός/ καμπούρης (η εμφάνιση του σώματος) Ptinidae
GLISCHROCHILUS γλίσχρος=λιγοστός+χείλος (λεπτά στοματικά εξαρτήματα) Nitidulidae
GLYPTINA γλυπτός=ανάγλυφος Chrysomelidae
GNATHOCERUS γνάθος+κέρας (οι γνάθοι του ♂ εξέχουν σαν κέρατα) Tenebrionidae
GNATHONCUS γνάθος+όγκος (με ογκώδεις γνάθους) Histeridae
GNORIMUS γνώριμος (αναγνωρίζεται εύκολα) Scarabeidae
GON(I)OCEPHALUM γωνία+κεφαλή (με γωνιώδη κεφαλή) Tenebrionidae
GON(IODERA γωνία+δέρη=πρόνωτον (με γωνιώδες πρόνωτο) Crambycidae
GONIOCTENA γωνία+κτείς, κτενός=κτένα (εμφάνιση της κνήμης) Chrysomelidae
GRAMMOPTERA γράμμα=γραφή/ γραμμή+πτερόν=έλυτρον (με γραμμώσεις στα έλυτρα) Cerambycidae
GRAPHODERES γραφή=γραμμή+δέρη=λαιμός/ πρόνωτο (γραμμές στο πρόνωτο) Dytiscidae
GRONOPS γρώνος=κοίλος+ωψ=οφθαλμός (οι οφθαλμοί σε βαθούλωμα) Curculionidae
GRYPIDIUS γρυπός=κυρτός+ίδιος=ιδιαίτερος (η μορφή των ελύτρων) Curculionidae
GYMNETRON γυμνός+ήτρον=κοιλία (κοιλία χωρίς χνόωση) Curculionidae
GYMNOPLEURUS γυμνός+πλευρόν (τα έλυτρα αφήνουν γυμνά τα πλευρά) Scarabeidae
GYNANDROMORPHUS γυνή =♀ +άνδρας =♂+μορφή (γυνανδρόμορφος, ίδια μορφή σε ♀/ ♂) Carabidae
GYRINUS γύρος (γυρίνος, στροβιλίζεται στο νερό) Gyzinidae
GYROPHAENA γύρος+φαίνειν=φαίνομαι (το πρόνωτο φαίνεται στρογγυλό) Staphylinidae
HABROCERUS αβρός=λεπτός+κέρας=κεραία (με λεπτές κεραίες) Staphylinidae
HADROTOMA αδρός=πυκνός+τομή=τμήμα/ άρθρον (κεραία με πυκνά άρθρα) Dermestidae
ΗΑΕΜΟΝΙΑ αίμων=αιματώδης (αιμμωνία, ερυθρό σαν αίμα) Chrysomelidae
HALIPLUS αλς =θάλασσα+πλούς=πλεύσις (αλίπλοος-ους) Dytiscidae
HALTICA άλμα=πήδημα/ εκτίναξις (αλτικός, ικανός για άλματα) Chrysomelidae
HALYSIA αλυσσίς=αλυσίδα (η κατασκευή των κεραιών) Coccinellidae
HAPLOCNEMIA απλός+κνήμη (απλόκνημος) Cerambycidae
HAPLODERUS Απλόος=απλός+δέρη=πρόνωτον (πρόνωτο απλό) Staphylinidae
HAPTODERUS απτός=εφαπτόμενος+δέρη=πρόνωτον (πρόνωτο εφαπτόμενο με την βάση των ελύτρων) Carabidae
HAPTOSCELIS άπτω=ακουμπώ+σκέλος=πόδι εντόμου (απτοσκελίς) Chrysomelidae
HARPALUS αρπαλέος=άπληστος (έντομο αδηφάγο) Carabidae
HARPIUM άρπη=αρπακτικό πτηνό (άρπιον) Cerambycidae
HELICHUS ηλίκος=όσος/ ανάλογος/ όμοιος, βλ. συνομήλικος Parnidae
HELIOPATHES ήλιος+πάθος (ηλιοπαθής, πάθος για ήλιο) Tenebrionidae
HELIOPHILUS ήλιος+φίλος (με ήλιο τρέχει πάνω στην άμμο) Tenebrionidae
HELOCHARES έλος=βάλτος+χαίρω (ελοχαρής, προτιμά τα έλη) Hydrophilidae
HELODES έλος=βάλτος (ελώδης, έντομο των βάλτων) Helodidae
HELOPHORUS ήλος=καρφίον+φέρω (ηλοφόρος, φέρει εξέχουσες ραβδώσεις στα έλυτρα) Hydrophilidae
HELOPS Έλλοψ=υιός του Ίωνος Tenebrionidae
HENICOPUS ενικός=μοναδικός+πούς=πόδι (ιδιαιτερότης οπισθίων ποδιών) Telephoridae
HERMAEOPHAGA Ερμαίος =του Ερμή (Mercurius)+φαγείν=τρώγω (τα φύλλα των Μercuriales) Chrysomelidae
HEROPHILA Ερωφίλη=ιέρεια του Σμινθαίου Απόλλωνος Cerambycidae
HESPEROPHANES εσπέρα=βράδυ+φαίνομαι=εμφανίζομαι (εσπεροφανής) Cerambycidae
HETAERIUS εταίρος=σύντροφος (…των μυρμηγκιών) Histeridae
HETERHELUS έτερος=άλλος/ διάφορος+ήλος=κάρφος/ άκανθα (άκανθες στις γνάθους) Nitidulidae
HETEROCERUS έτερος=διαφορετικός+κέρας=κεραία (διαφορετικές κεραίες) Heteroceridae
HETERODERES έτερος=άλλος+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (διαφορά στο πρόνωτο) Elateridae
HETEROSTOMUS έτερος=διαφορετικός+στόμα (διαφορές στα στοματικά μόρια) Nitidulidae
HIPPODAMIA Ιπποδάμεια=η σύζυγος του Πέλοπος Coccinelidae
HIPPURIPHILA ιππουρίς=υδροχαρές φυτόν+φίλος (προτιμά την ιππουρίδα) Chrysomelidae
HISPA hispidus=ακανθώδης (με ανορθωμένες σκληρές τρίχες) Chrysomelidae
HISTER histrio=μίμος/ ηθοποιός (περίεργη εμφάνιση του εντόμου) Histeridae
HOLOLEPTA όλως=εντελώς+λεπτός (ολόλεπτος, σώμα με μικρό πάχος) Histeridae
HOMALIUM ομαλός=επίπεδος (βλ. Omalium) Staphylinidae
HOMALOPLIA ομαλός+όπλον= οπλή/ όνυχας Scarabeidae
HOMOEUSA ομοιούσα (γίνεται όμοιο με…) Staphylinidae
HOPLIA οπλή=νύχι αλόγου (συγκρ. οπλισμένο πόδι) Scarabeidae
HOPLOSTERNUS όπλον+στέρνον (οπλισμένο στέρνο) Scarabeidae
HYDATICUS υδατικός (στα στάσιμα νερά) Dytiscidae
HYDRAENA υδραίνω=λούομαι (λουόμενη) Hydrophilidae
HYDROBIUS υδρόβιος Hydrophilidae
HYDROCYPHON ύδωρ=νερό+κύφων=είδος περιαυχενίου/ κολλάρου (υδροκύφων, η μορφή του προνώτου) Helodidae
HYDRONOMUS ύδωρ=νερό+νομή=βόσκησις (υδρονόμος, κοντά σε νερά) Curculionidae
HYDROPORUS ύδωρ=νερό+πορεύομαι (υδροπόρος) Dytiscidae
HYDROSCAPHA ύδωρ=νερό+σκάφος (υδροσκάφος) Silphidae
HYDROTHASSA ύδωρ=νερό+θάσσω=κάθομαι (κάθεται στο νερό) Chrysomelidae
HYDROUS ύδωρ=νερό (ύδρος, βλ.ύδρα, υδρόβιος) Hydrophilidae
HYDROVATUS ύδωρ=νερό+βαίνω=βαδίζω (υδροβάτης) Dytiscidae
HYGROBIA υγρός+βίος=ζωή (υγρόβιος, σε υγρά μέρη) Dytiscidae
HYGRONOMA υγρός+νομή=βόσκησις/ τροφή (τρέφεται σε υγρά μέρη) Staphylinidae
HYGROTUS υγρότης=υγρασία (υγρόβιο έντομο) Dytiscidae
HYLASTES ύλη=δάσος/ ξυλεία (υλαστής, ο συλλέγων ξύλα) Scolytidae
HYLASTINUS ύλη=δάσος/ ξυλεία (υλαστινός, ο συλλέγων ξύλα) Scolytidae
HYLESINUS ύλη=δάσος/ ξυλεία+σίνης=καταστροφεύς (υλέσινος) Scolytidae
HYLOBIUS ύλη=ξύλον+βίος=ζωή (υλόβιος, ζεί στο ξύλο) Curculionidae
HYLOCOETES ύλη=ξύλον+κοίτη=κατοικία (υλοκοίτης, κατοικεί στο ξύλο) Lymexylonidae
HYLOPHILUS ύλη=ξύλον+φίλος (υλόφιλος, προτιμά το ξύλο) Anthicidae
HYLOTRUPES ύλη=ξύλον+τρυπώ (κάνει στοές στο ξύλο) Cerambycidae
HYLURGOPS Hylurgus +ώψ=όψις (όψη όμοια με του Hylurgus) Scolytidae
HYLURGUS ύλη=ξύλον+ούργον=έργον («εργάζεται» το ξύλο) Scolytidae
HYMENALIA υμήν=υμένας/ μεμβράνη (στους οπίσθιους ταρσούς) Alleculidae
HYPEBAEUS υπό=κάτω+Ebaeus (μικρότερο από το Ebaeus) Telephoridae
HYPERA ύπερος=ρόπαλον/ κόπανος (το σχήμα του σώματος) Curculionidae
HYPERASPIS υπέρ=άνωθεν+ασπίς=ασπίδα (το σχήμα του σώματος) Coccinelidae
HYPHYDRUS υπό=κάτω+ύδωρ=νερό (ύφυδρος= υποβρύχιος) Dytiscidae
HYPOBORUS υπό =υποκάτω+βορά(ω) =κατατρώγω (προσβολή κάτω από τους φλοιούς) Scolytidae
HYPOCYPTUS υπό=κάτω+κύπτω=σκύβω (τυλίγεται σε σφαίρα) Staphylinidae
HYPOPHLOEUS υπό=υποκάτω+φλοιός (σε προνύμφες άλλων εντόμων κάτω από φλοιούς) Tenebrionidae
HYPULUS ύπουλος (κρυφή προσβολή κάτω από φλοιούς) Melandryidae
HYPURA υπό=υποκάτω+ουρά (πίσω μέρος του σώματος προς τα κάτω) Curculionidae
HΟMALOTA ομαλότης (λεία επιφάνεια σώματος) Staphylinidae
IDOLUS είδωλον=απεικόνισις (είδωλος) Elateridae
ILYBIUS ιλύς=λάσπη+βίος=ζωή (ιλύβιος, ζει στην λάσπη) Dytiscidae
IPIDIA ιψ=ξυλοφάγος σκώληξ+ίδιος=όμοιος (ιπίδιος, μοιάζει με Ips) Nitidulidae
IPS ίψ=ξυλοφάγος σκώληξ (Ομηρ.) (έντομο ξυλοφάγο) Ipidae
ISCHNODES ισχνός=λεπτός/ αδύνατος (ισχνώδης, σώμα λεπτό) Elateridae
ISCHNOGLOSSA ισχνός=λεπτός+γλώσσα (ισχνόγλωσσος, λεπτά στοματικά εξαρτήματα) Staphylinidae
ISCHNOMERA ισχνός=λεπτός+μηρός (ισχνόμηρος με λεπτούς μηρούς) Oedemeridae
JULISTUS Ιουλίστος=όνομα Ρωμαίου Telephoridae
JULODIS ίουλος=χνοώδες γένειον (ιουλώδης, υφή και χρωματισμούς ελύτρων) Buprestidae
LABIDOSTOMIS λαβίς=λαβίδα/ τανάλια+στόμα (λαβιδόστομος, το σχήμα των γνάθων) Chrysomelidae
LACCOBIUS λάκκος=δεξαμενή νερού/ μικρή λίμνη+βίος=ζωή (λακκόβιος, στην άμμο του πυθμένα όλων των νερών) Staphylinidae
LACCOPHILUS λάκκος+φίλος (λακκόφιλος, προτιμά ρέοντα κ΄ στάσιμα νερά) Dytiscidae
LACHNAEA λάχνη(-αι) =χνοώδεις τρίχες (λαχναίος, σώμα βελούδινο) Chrysomelidae
LACON Λάκων=πλούσιος αρχ.Ελλην βασιλεύς Elateridae
LAEMOPHLOEUS λαιμάσσω=τρώγω με λαιμαργία+φλοιός (…τα υπολείμματα των σπόρων) Cucujidae
LAEMOSTHENUS λαιμός=πρόνωτον+σθένος=δύναμις (…με δυνατό/ ισχυρό πρόνωτο) Carabidae
LAGARUS λαγαρός=χαλαρός/ λεπτός (σώμα μάλλον λεπτό) Carabidae
LAGRIA λαγαρός=μαλακός/ χαλαρός (λαγρία, με μαλακόν εξωσκελετό) Lagriidae
LAMIA Λάμια=ιέρεια του Απόλλωνος Cerambycidae
LAMPRA λαμπρός=λάμπων (λαμπρά, η εμφάνιση του σώματος) Buprestidae
LAMPRORHIZA λαμπρός=λάμπων+ρίζα=κάτω μέρος (λαμπρόριζα, λάμπει στο κάτω μέρος, είδος της πυγολαμπίδας) Telephoridae
LAMPROSOMA λαμπρός=λάμπων+σώμα (λαμπρόσωμος) Chrysomelidae
LAMPYRIS λάμπω=φωτίζω (λαμπυρίς, πυγολαμπίδα, κωλοφωτιά) Telephoridae
LANGELANDIA Langeland=Γάλλος που ανακάλυψε το έντομο Colydiidae
LARIA λαρός=παχύς/ καλοθρεμμένος (λαρία, με σώμα παχύ) Bruchidae
LARINUS λαρινός/ λαρός=παχύς/ καλοθρεμμένος (λαρινός, με σώμα παχύ) Curculionidae
LASIA λάσιος/ δάσιος=δασύτριχος (λασία, με λεπτό χνούδι τριχών) Coccinelidae
LASIODERMA λάσιος/ δάσιος=δασύτριχος, δασύς+δέρμα (λασιόδερμος, σώμα με μικρές και πυκνές τρίχες) Anobiidae
LATELMIS (Latelmins) latus=πλατύς/ φαρδύς+έλμινς=σκώληξ/ νερόφιδο (μορφή και συνήθεια του εντόμου) Parnidae
LATHRIDIUS λάθρα/ λάθριος=κρυφίως/ κρυφός (λαθρίδιος, κάτω από τους φλοιούς) Lathridiidae
LATHRIMAEUM λαθραίος=κρυφός (λαθριμαίος, μέσα σε μανιτάρια) Staphylinidae
LATHROBIUM λαθρο-=κρυφο- (λαθρόβιον, μέσα σε ξύλα) Staphylinidae
LEISTUS ληϊστής=ληστής (κρύβονται την ημέρα και αρπάζουν τη λεία τους τη νύχτα) Carabidae
LEMA λήμη=βλέννη/ «τσίμπλα» (η προνύμφη καλύπτεται με βλεννώδη εκκρίμματα) Chrysomelidae
LEPTACINUS λεπτακινός(ποιητ.)=λεπτεπίλεπτος (σώμα λεπτότερο των συγγενών) Staphylinidae
LEPTIDEA λεπτός+-ειδής=με τη μορφή….. (λεπτοειδής, λεπτή μορφή σώματος) Cerambycidae
LEPTINOTARSA λεπτός+ταρσός (ταρσοί λεπτοί) Chrysomelidae
LEPTOLINUS λεπτός+λίνον=κλωστή λιναριού (λεπτό σαν κλωστή) Staphylinidae
LEPTURA λεπτός+ουρά=πίσω μέρος του σώματος (λέπτουρος, λεπτό στο πίσω μέρος) Cerambycidae
LEPTUSA λεπτός+ούσα=η οποία είναι….. (με λεπτό σώμα) Staphylinidae
LEPYRUS λέπυρον=φλοιός/ κέλυφος (με σκληρό δερματοσκελετό) Curculionidae
LESTEVA ληστεύω=λεηλατώ/ αρπάζω (ληστεύουσα) Staphylinidae
LEUCOPARYPHUS λεπτός+παρυφ=περιθώριο (λευκοπάρυφος, λευκό περιθώριο σώματος) Staphylinidae
LEUCOSOMUS λευκός+σώμα (λευκόσωμος, εμφάνιση του τέλειου) Curculionidae
LICHENUM λειχήν=είδος βρύου (λειχηνώδης, χρωματισμός του σώματος) Tenebrionidae
LICINUS licinus=έλιξ/ έλιξις (πιθαν.οι ραβδώσεις των ελύτρων) Carabidae
LIGNYODES λιγνύς=πυκνός μαύρος καπνός+-ωδης=με τη μορφή/ όμοιος με (λιγνώδης, με μαύρο χρώμα) Curculionidae
LIMNEBIUS λίμνη=λιμνάζοντα νερά+βίος=ζωή (λιμνόβιος, σε λιμνάζοντα νερά Hydrophilidae
LIMNICHUS λίμνη=λιμνάζοντα νερά (λιμνικός, στη λάσπη ή τα φυτά γύρω από λίμνες) Byrrhidae
LIMNIUS λίμνη=λιμνάζοντα νερά (λίμνιος) Byrrhidae
LIMNOBARIS λίμνη+βάρις=βάρκα/ λέμβος (λιμνοβάρις, ζει σε ελώδεις λίμνες με σώμα σαν βάρκα) Curculionidae
LIMOBIUS λειμών=λιβάδι με ποώδη φυτά+βίος (λειμώβιος, ζει στα Geraniaeeae) Curculionidae
LIMONIUS λειμών=λιβάδι (λειμώνιος, των λειμώνων) Elateridae
LINA (γυναικείο όνομα) Chrysomelidae
LIODES λείος (λειώδης) Silphidae
LIOPHLOEUS λείος=ομαλός+φλοιός=περίβλημα («λειαίνει» τους φλοιούς) Curculionidae
LIOPUS λείος=ομαλός+πους=πόδι (λειόπους, με λεία πόδια) Cerambycidae
LIOSOMA λείος=ομαλός+σώμα (λειόσωμος, με λείο σώμα) Curculionidae
LIPARUS λιπαρός=ελαιώδης/ λάμπων από λίπος (λιπαρός, εξωτερική εμφάνιση σώματος) Curculionidae
LISSODEMA λισσός=λείος (Ομ.)+δέμας=σώμα (εμφάνιση του τέλειου) Pythidae
LITARGUS λίταργος=ο τρέχων ταχέως Mycetophagidae
LITHOCHARIS λίθος=πέτρα+χαίρω (προτιμά να κρύβεται κάτω από πέτρες, βρύα, φύλλα) Staphylinidae
LITHOPHILUS λίθος=πέτρα+φίλος (κάτω από πέτρες) Coccinellidae
LITODACTYLUS λιτός=απλός/ ολίγος+δάκτυλος (λιτοδάκτυλος, με απλούς ταρσούς) Curculionidae
LIXUS Lix=τέφρα/ στάχτη (σταχτύς, το χρώμα του χνουδιού που καλύπτει το σώμα του τέλειου) Curculionidae
LOCHMEA λόχμη=θάμνος (λοχμαίος, ζει σε θάμνους) Chrysomelidae
LOMECHUSA λώμα=ραφή/ περιθώριον+έχουσα=που έχει (λωμέχουσα, …μάλλον στην κοιλιακή χώρα) Staphylinidae
LONGITARSUS longus=μακρός/ εκτεταμένος+ταρσός (με μακρούς ταρσούς) Chrysomelidae
LOROCERA λώρον/ lorum=ιμάς/ λωρίδα+κέρας=κεραία (λωρόκερως, κεραίες ιμαντοειδείς) Carabidae
LUCANUS lucus=δάσος (δασικός) Scarabeidae
LUCIOLA λύκη/ lux=φως,lucere=φωτίζω (φωτίζουσα, εκπέμπω ρυθμικά φως) Telephoridae
LUDIUS ludo=παίζω/ υποκρίνομαι/ χορεύω,ludius=ηθοποιός (πραγματοποιεί άλματα σαν ηθοποιός) Elateridae
LUPERUS λυπηρός=θλιβερός/ ενοχλητικός (ενοχλητική συμπεριφορά τελείων) Chrysomelidae
LYCOPERDINA (του φυτού Lycoperdon) Endomychidae
LYCTUS λύγη=σκιά/ λυκόφως, Λύκτος=πόλις της Κρήτης (συμπεριφορά καί τρόπος προσβολής) Lyctidae
LYGISTOPTERUS λυγιστός=εύκαμπτος+πτέρον=έλυτρα (λυγιστόπτερος, με μαλακά έλυτρα) Telephoridae
LYMEXYLON λύμη=φθορά/ όλεθρος+ξύλον (λυμαίνεται, κακοποιεί τα ξύλα) Lymexylonidae
LYTHRARIA Lythrum=λύθρον/ λύτρον(φυτό) του Lythrum salicaria (Lythraceae:Myrtales) Chrysomelidae
LYTTA λύττα/ λύσσα=σκώληξ της λύσσας (πιθανώς η προνύμφη του εντόμου) Meloidae
MACROCEPHALUS μακρός=μακρύς/ μεγάλος+κεφαλή (μακροκέφαλος) Anthribidae
MACRONYCHUS μακρός=επιμήκης+όνυξ=νύχι (μακρά πόδια/ νύχια ταρσών) Lathridiidae
MACROPLEA μακρός+οπλή=νύχι ποδιού (μάκροπλος) Chrysomelidae
MACROTOMA μακρός+τομή=τμήμα/ άρθρον (με μακρά άρθρα) Cerambycidae
MAGDALINUS (μαγδαλίνος, όμοιος του Magdalis) Curculionidae
MAGDALIS μαγδαλιά=ψύχα ψωμιού/ εντεριώνη (μαγδαλίς, στην εντεριώνη μικρών κλάδων) Curculionidae
MALACHIUS μαλακός+μαλάχη=μολόχα (μαλακό σώμα και στα άνθη μολόχας) Telephoridae
MALACOSOMA μαλακός+σώμα (μαλακόσωμος) Chrysomelidae
MALADERA μάλα=πολύ/ περισσότερο+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (μεγάλο πρόνωτο) Scarabeidae
MALTHINUS μάλθη=μαλακό μίγμα κηρού/ πίσσας (μάλθινος, η υφή του σώματος) Telephoridae
MALTHODES μάλθη=μαλακό μίγμα κηρού/ πίσσας (μαλθώδης, μαλακός/ κολλώδης) Telephoridae
MECINUS μηκύνω=επιμηκύνω (μηκύνος, επιμήκης) Scolytidae
MECYNOTARSUS μηκύνω=επιμηκύνω+ταρσός (με μακρούς ταρσούς) Anthicidae
MEDON μέδων=άρχων/ φύλαξ/ προστάτης Staphylinidae
MEGAPENTHES μέγα=μεγάλο+πένθος (μεγαπενθής) Elateridae
MEGARTHRUS μέγας+άρθρον/ μέλος (μέγαρθρος, με μεγάλα ισχία) Staphylinidae
MEGASTERNUM μέγας+στέρνον (μεγάστερνος, με ευρύ στέρνο) Hydrophylidae
MEGATOMA μέγας+τομή/ άρθρον (μεγάτομος, με μεγάλα άρθρα) Dermestidae
MELANDRYA μέλας=μαύρος+Δρυάς=νύμφη των δασών (μαύρου χρώματος, σε νεκρό ξυλο δασικών δένδρων) Melandryidae
MELANIMON μέλας=μαύρος+ανείμων=γυμνός (θαμπού μαύρου χρώματος χωρίς διάκοσμο) Tenebrionidae
MELANOPHILA μέλας=μελανός+φίλος (αρέσκεται στο μαύρο χρώμα) Buprestidae
MELANOTUS μέλας=μελανός+νώτα=ράχις (σκουρόχρωμη ράχις) Elateridae
MELASIS μέλανσις=μαύρισμα (μέλανσις, χρώμα μαύρο±θαμπό) Eucnemidae
MELASOMA μέλας=σκούρος+σώμα (μελάσωμος, σώμα με σκούρο χρώμα) Chrysomelidae
MELIGETHES μέλι+γήθω=απολαμβάνω (μελιγηθής, στα άνθη Σταυρανθών) Nitidulidae
MELOE (μελόη, οι προνύμφες στο μέλι κηρήθρας) Meloidae
MELOLONTHA μήλον=οπώρα+όνθος=κόπρος (μηλολόνθη, το τέλειο σε οπωρώνες, η προνύμφη σε κοπριά) Scarabeidae
MELYRIS μέλι+ρίς=μύτη/ ρύγχος (μελιρίς, το «ρύγχος» στο μέλι ανθέων) Telephoridae
MENEPHILUS μήνη=σελήνη+φίλος (μηνήφιλος, νυκτόβιο) Telephoridae
MESITES μεσίτης=ενδιάμεσος Curculionidae
MESOCOELOPUS μέσον=μέση σώματος/ θώραξ+κοίλον+πους=κοιλότης=πόδι (κοιλότητες κάτω από τον θώρακα που υποδέχονται τα πόδια) Bostrychidae
MESOMA μεσόω=είμαι ή βρίσκομαι στο μέσον (μεσούσα, οι κηλίδες του σώματος) Cerambycidae
METABLETUS μεταβλητός=μεταβαλλόμενος Carabidae
METALLITES μέταλλον (μεταλλίτης, μεταλλική λάμψη σώματος) Curculionidae
METOECUS μετά=μαζί+οίκος (μέτοικος, …στις υπόγειες φωληές σφηκών) Rhipiphoridae
METOPIORHYNCHUS μετώπιος=εμπρόσθιος+ρύγχος (άκρο του ρύγχους με χαρακτηριστική λεία όψη) Curculionidae
METOPSIA μετά=έπειτα/ πίσω+ωψ=οφθαλμός (η θέση του ομματιδίου) Staphylinidae
MIARUS μιαρός=λερωμένος/ κηλιδωμένος (ο χρωματισμός του σώματος) Curculionidae
MICCOTROGUS μικκός=ολίγος+τρώγω (μικκότρωγος, ολιγαρκής) Curculionidae
MICRALYMMA μικρός+κάλυμμα (πολύ κοντά έλυτρα/ καλύμματα) Staphylinidae
MICRAPATE συγγενές είδος μικρότερο του Apate (μικραπάτη) Bostrychidae
MICRASPIS μικρός+ασπίς=ασπίδιον/ θυρεός (μίκρασπις) Coccinelidae
MICRELUS μικρός+ήλος=καρφί/ νύχι (μικρός ήλος στους μηρούς) Curculionidae
MICROPEPLUS μικρός+πέπλος=υφασμάτινο κάλυμμα (μικρόπεπλος, με κοντά έλυτρα) Staphylinidae
MICROZOUM μικρός+ζώον (μικρόζωον, μικρού μεγέθους) Tenebrionidae
MINOTAURUS Μινώταυρος=ελλην. μυθικός ταύρος (κέρατα στην κεφαλή) Scarabeidae
MINYOPS μινύθω=μικραίνω/ ελαχιστοποιώ+ώψ=οφθαλμός (μινύωψ, με μικρούς οφθαλμούς) Curculionidae
MNESIUM μνήμη/ μνάομαι=ανάμνησις/ ενθυμούμαι (μνήσιον, ενθύμιον δηλ. μοναδικό είδος) Ptinidae
MNIOPHILA μνίον=είδος βρύου+φίλος (μνιόφιλος, σε βρύα του βουνού) Chrysomelidae
MOLOPS μώλωψ=τραύμα/ σχίσιμο (ραβδώσεις στα έλυτρα) Carabidae
MOLORCHUS Μόλορχος=παρακάλεσε τον Ηρακλή να σκοτώσει τον λέοντα της Νεμέας Cerambycidae
MOLYTES μωλύω=μαλακώνω/ μαραίνω/μουλιάζω (μωλύτης, κινείται αργά στο έδαφος) Curculionidae
MONOCHAMNUS μονός+άμμα=κόμβος (ένας λευκός κόμβος σε κάθε άρθρο της κεραίας) Cerambycidae
MONOLEPTA μόνος=μοναδικός+λεπτός (μοναδικό είδος με λεπτό σωμα) Chrysomelidae
MONONYCHUS μόνος=μοναδικός+όνυξ=νύχι (μονόνυξ, απλό νύχι στους ταρσούς) Curculionidae
MONOTOMA μονός+τομή, τμήμα (ρόπαλο κεραίας με ένα άρθρο Cucujidae
MORDELLA mordere=δαγκώνω (…τα άνθη των Σκιαδανθών) Mordellidae
MORDELLISTENA υποκορ. του Mordellista (με σώμα στενώτερο του Mordella) Mordellidae
MORIMUS μόρος=πεπρωμένον/ θάνατος (μόριμος ή μόρσιμος/ μελλοθάνατος) Cerambycidae
MORYCHUS μορύσσω=λερώνω/ αλείφω, Μόρυχος=επιθ. Διονύσου στη Σικελία (πασαλειμμένος με τη λάσπη των ποταμών όπως οι αρχαίοι κατά τον τρύγο τα πρόσωπά τους με τρυγία Byrrhidae
MYCETAEA μύκης=μανιτάρι/ μούχλα (μυκηταία, τρέφεται με μουχλιασμένο ξύλο) Endomychidae
MYCETINA μύκης=μανιτάρι (σε νεκρό ξύλο σε ορεινά δάση) Endomychidae
MYCETOCHARA μύκης=μανιτάρι+χαίρω, χαρά (μυκητοχαρής) Alleculidae
MYCETOPHAGUS μύκης=μανιτάρι+-φάγος=τρώγων (μυκητοφάγος) Mycetophagidae
MYCETOPORUS μύκης=μανιτάρι+πόρος=πέρασμα (μυκητοπόρος) Staphylinidae
MYCTERUS μυκτήρ=μύτη/ ρουθούνι (μυκτήρας, με μεγάλο ρύγχος) Pythidae
MYELOPHILUS μυελός=εντεριώνη/ ψύχα+φίλος (προτιμά την ψύχα των κλάδων) Scolytidae
MYLABRIS μύλος=αλευρόμυλος (μυλαβρίς, όνομα εντόμου αρτοποιείων και αλευρομύλων) Meloidae
MYLLAENA μυλλός=μορφάζων/ περιγελών (μυλλαίνα, η μορφάζουσα) Staphylinidae
MYODITES μύα, μύϊα=μύγα-ειδής(αναγρ.)=όμοιος με (μυϊοειδής, μοιάζει με μύγα) Rhipiphoridae
MYRMECOXENUS μύρμηγξ=μυρμήγκι+ξένος=φιλοξενούμενος (σε φωληές μυρμηγκιών στα δάση) Colydiidae
MYRMEDONIA μυρμηδών=μυρμηγκοφωλιά (μυρμηδωνία, στις φωληές μυρμηγκιών) Staphylinidae
MYSIA μυσός=μυσαρός/ ακάθαρτος (μυσία, εμφάνιση του σώματος) Coccinellidae
NANOPHYES νάνος=μικρού αναστήματος+φύη=σωματική ανάπτυξις (νανοφυής, μικρού σωματικού μεγέθους) Curculionidae
NAUSIBIUS ναύς=βάρκα/ πλοίον+βίος=ζωή (ναυσίβιος, εισαχθείς μέσω πλοίων) Cucujidae
NEBRIA νεβρίας=κατάστικτος/ κηλιδωτός, γαλέος=κηλιδωτός ιχθύς (νεβρία, σώμα με κηλίδες, σε ρυάκια) Carabidae
NECRODES νεκρός (νεκρώδης, κάτω από νεκρά ζώα) Silphidae
NECROPHORUS νεκρός+φέρω (νεκροφόρος, σε πτώματα μικρών ζώων) Silphidae
NECYDALIS νεκύδαλος=η χρυσαλλίς(νύμφη) του μεταξοσκώληκα (ομοιότητα με την χρυσαλλίδα του Sirex) Cerambycidae
NEMOGNATHA νήμα=κλωστή+γνάθος (γνάθοι νηματώδεις) Meloidae
NEMONYX νέμω=μοιράζω/ διαιρώ+όνυξ=νύχι (χωριστοί όνυχες ταρσού) Nemonychidae
NEMOSOMA νήμα=κλωστή+σώμα (σώμα νηματώδες) Trogositidae
NEPACHYS νη-(στερητ. Μόριον) βλ. νηνεμία+παχύς (νηπαχής, σώμα λεπτό) Telephoridae
NIPTUS αναγραμ. του Ptinus Ptinidae
NITIDULA nitidus=λάμπων (υποκοριστικό του nitidus, λάμπουσα) Nitidulidae
NOSODENDRON νόσος=ασθένεια+δένδρον (ζει σε ασθενικά ή άρρωστα δένδρα) Byrrhidae
NOTARIS νοτέω=είμαι υγρός (νοτερός, σε υγρούς τόπους/ έλη) Curculionidae
NOTERUS νοτερός=υγρός (σε λιμνάζοντα ύδατα) Dytiscidae
NOTIOPHILUS νοτιά=υγρασία+φίλος (προτιμά την υγρασία της άμμου) Carabidae
NOTOTHECTA νώτον=ράχις+θηκτός=κοπτερός, οξύς (…το οπίσθιο περιθώριο του προνώτου) Staphylinidae
NOTOXUS νώτον=ράχις+οξύς (ραχιαία οξεία προεξοχή του προνώτου που σκεπάζει την κεφαλή) Anthicidae
OBEREA oberro=περιπλανώμαι (oberrea, η περιπλανώμενη) Cerambycidae
OBRIUM όβριον=νεογνό αγρίου ζώου Cerambycidae
OCALEA ωκύς=γρήγορος/ ταχύς, βλ. ωκύπους, ωκεανός (ωκαλέος, τρέχει γρήγορα) Staphylinidae
OCHROSIS ωχρός=χλωμός (ανοιχτόχρωμο στην άνω επιφάνεια του σώματος) Chrysomelidae
OCHTHEBIUS όχθη+βίος=ζωή (οχθήβιος, ζει σε όχθες ελών) Hydrophilidae
OCUPUS ωκύς=γρήγορος+πους=πόδι (ωκύπους, τρέχει γρήγορα) Staphylinidae
ODACANTHA oδούς=δόντι+άκανθα=αγκάθι (οξείες γνάθοι) Carabidae
ODONTAEUS oδούς=δόντι (οδονταίος, με μεγάλες γνάθους) Scarabeidae
OEDIMERA οίδημα=διόγκωσις/ «πρήξιμο»+μηρός (οπίσθιοι μικροί διογκωμένοι) Oedemeridae
OLIBRUS ολιβρός=λείος/ φαλακρός (με σώμα λείο, χωρίς τρίχες) Phalacridae
OLIGOMERUS ολίγος=μικρός+μηρός (με κοντούς μηρούς/ πόδια Anobiidae
OLIGOTA ολίγος=μικρός (ολιγότης, μικρότης, μικρού μεγέθους) Staphylinidae
OLOPHRUM ολοόφρων=ολέθριος (καταστρεπτικό) Staphylinidae
OMALIUM ομαλός (έλυτρα λεία) Staphylinidae
OMIAS ώμος (ωμίας, με ευρείς «ώμους») Curculionidae
OMOCRATES ώμος+κράτος=δύναμις (ωμοκράτης, με δυνατούς «ώμους» Tenebrionidae
OMOPHLUS ώμος+φλέω=αφθονώ (με ευρείς στρογγυλεμένους «ώμους») Tenebrionidae
OMOPHRON ωμός=σκληρός+φρόνημα=θέλησις/ διάθεσις (ωμόφρων, με σκληρή συμπεριφορά) Carabidae
OMOSITA ομού=μαζί+σιτίζω=ταϊζω/ τρέφω (ομόσιτος, συντρώγουσα) Nitidulidae
ONCOMERA όγκος=εξόγκωμα+μηρός (με ογκώδεις τους οπίσθιους μηρούς) Oedimeridae
ONITICELLUS ονίς=κόπρος όνου+-ellus (υποκορ.) (υποκορ. του Onitis) Scarabeidae
ONITIS ονίς=κόπρος όνου (ονίτης, σε κοπριά ιπποειδών) Scarabeidae
ONT(H)OPHAGUS όνθος=κόπρος ζώου+φαγείν=τρώγω (ονθοφάγος σε κοπριά μυρηκαστικών και ιπποειδών) Scarabeidae
OODES ωόν=αυγό+-ειδής=όμοιος με- (ωοειδής, με σχήμα ωού) Carabidae
OOMORPHUS ωόν=αυγό+μορφή (με τη μορφή/ σχήμα ωού) Chysomelidae
OPATRUM όπατρος=από τον ίδιο πατέρα (ομόπατρον, συγγενές) Tenebrionidae
OPSILIA ωψ=οφθαλμός (ωψίλιος, οφθαλμός με δυο λοβούς Cerambycidae
ORCHESIA όρχησις=χορός (ορχήστρα, πραγματοποιεί άλματα) Melandryidae
ORCHESTES όρχησις=χορός (ορχηστής, χορευτής) Curculionidae
ORECTOCHILUS ορεκτός=επιμήκης+χείλος (με επίμηκες άνω χείλος) Gyrinidae
OREINA όρος=βουνό (ορεινή, ζεί στα όρη) Chrysomelidae
OREOPHILUS όρη -έων=βουνά+φίλος (ορεόφιλος, προτιμά τα βουνά) Carabidae
OROBITIS οροβίτης=ρεβύθι (σώμα με σχήμα σπόρου ρεβυθιού) Curculionidae
ORSODACNE ορσός=όρθιος/ ορμητικός=δαγκώνω (ο τρόπος που «δαγκώνει» τα άνθη) Chrysomelidae
ORTHIDUS ορθός=ίσιος+είδος=μορφή/ σχήμα (ορθοειδής, με ίσιο σώμα) Staphylinidae
ORTHOCERUS ορθός=ίσιος+κέρας=κεραία (ορθόκερως) Colydiidae
ORTHOPLEURA ορθός=ίσιος+πλευρά (με τα πλευρά του σώματος ίσια) Cleridae
ORTHOTOMUS ορθός=ίσιος/ όρθος+τμήμα σώματος (ορθοτόμος, με πρόνωτο σχεδόν ορθογώνιο) Carabidae
ORYCTES ορύσσω=σκάβω/ τρυπώ (ορύκτης, σαν στοές σε γέρικα δένδρα) Scarabeidae
ORYZAEPHILUS όρυζα=ρύζι+φίλος (ορυζόφιλος, προτιμά το ρύζι) Cucujidae
OSMODERMA οσμή=μυρωδιά+δέρμα (έχει οσμή δέρματος) Scarabeidae
OTIORHYNCHUS ωτίον=αυτί+ρύγχος (ωτία, ωτιόρυγχος, διαπλατύνσεις στο ρύγχος) Curculionidae
OXYMERUS οξύς=αιχμηρός+μηρός (οξύμηρος, με οξείς μηρούς στα πόδια) Cerambycidae
OXYOMUS οξύς=αιχμηρός+ωμός (οξύωμος, οξύ πρόσθιο μέρος προνώτου) Scarabeidae
OXYPODA οξύς=αιχμηρός+πόδες=πόδια (αιχμηρό και πιο μακρύ το 1ο άρθρο των οπίσθιων ταρσών) Staphylinidae
OXYPORUS οξύς=αιχμηρός+πόρος=άνοιγμα σώματος (αιχμηρά στοματικά μόρια) Staphylinidae
OXYTELUS οξύς=αιχμηρός+τέλος(σώματος)=ουρά (οπίσθιο μέρος του σώματος οξύ) Staphylinidae
OXYTHYREA οξύς=αιχμηρός+θυρεός (θυρεός του σώματος με οξύ άκρον) Scarabeidae
PACHNEPHORUS πάχνη=δρόσος+φορεύς (παχνηφόρος, σε όχθες ποταμών) Chrysomelidae
PACHYBRACHYS παχύς=χονδρός+βραχύς=κοντός (κοντόχοντρος, σχήμα σώματος) Chrysomelidae
PACHYCERUS παχύς=χονδρός+κέρας=κεραία (με κοντές/ χοντρές κεραίες) Curculionidae
PACHYTA παχύς=χονδρός (παχεία, σώμα κοντόχοντρο) Cerambycidae
PACHYTYCHIUS παχύς=χονδρός+Tychius (παχύτερο από το Tychius) Curculionidae
PAEDERUS παιδέρως=χρώμα ανοιχτό/ ζωηρό κόκκινο (το χρώμα της κοιλίας) Staphylinidae
PALORUS παλύνω/ paloro=διασπείρω (paloratus, διασκορπίζεται/ απλώνεται γρήγορα) Tenebrionidae
PANAGAEUS πανάγιος=πολύ άγιος (ο σταυρός πάνω στα έλυτρα) Carabidae
PANDARUS panda=μικρό ζωο (πάνδαρος, χρώματα και συνήθειες) Tenebrionidae
PARMENA παρμένω (ποιητ.)=παραμένω/ επιμένω (παραμένει στο ξύλο ως τέλειο και ως προνύμφη) Cerambycidae
PARNUS Πάρνων=όρος της Λακωνίας Parnidae
PAROMALUS παρά=περίπου+ομαλός (με λίγες γραμμώσεις στα έλυτρα) Histeridae
PAUSSUS Παύσος=θεός της αναπαύσεως («αναπαύεται» μεταφερόμενο από συμβίωτο μυρμήγκι) Paussidae
PEDILOPHORUS πέδιλον+φέρω (πεδιλοφόρος, βαδίζει στην άμμο) Byrrhidae
PEDINUS πεδινός=επίπεδος (σε αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις) Tenebrionidae
PELTIS πέλτη=μικρή ασπίδα (σχήμα σώματος ωοειδές/ ασπίδος) Trogositidae
PENICHROA πενιχρός=πτωχός/ αδύνατος (πενιχρά, με σώμα αδύνατο/ λεπτό) Cerambycidae
PENTARTHRUM πέντε=5+άρθρον/ τμήμα (μαστίγιο κεραίας με 5 άρθρα) Curculionidae
PENTARTHRUM πέντε=5+φύλλον (με 5 στενά άρθρα/ φύλλα στις κεραίες) Tenebrionidae
PENTODON πέντε=5+οδούς -όντος=δόντι (οδοντοειδή εξογκώματα στο κάλυμμα της κεφαλής) Scarabeidae
PERITELUS περιτελώ=αποτελειώνω (….τα πεσμένα φύλλα) Curculionidae
PHAEDON Φαίδων=φίλος του Σωκράτους Chrysomelidae
PHALACRUS φαλακρός (σώμα λείο, γυαλιστερό, ωοειδές) Phalacridae
PHALERIA φάω,(φάος, φως)=λάμπω/ γυαλίζω(βλ. φαλακρός) (φαλαρία, με γυαλιστερό σώμα) Tenebrionidae
PHAUSIS φαύσις=φωτισμός (φωτίζουσα, συνήθειες του Lambyris) Telephoridae
PHELETES φηλήτης=απατεών/ κλέπτης (συνήθεια του εντόμου) Elateridae
PHILHYDRUS φίλος+ύδωρ=νερό (φίλυδρος, υδρόφιλος) Hydrophilidae
PHILONTHUS φίλος+όνθος=κόπρος (περιλαμβάνει κοπρόφιλα είδη) Staphylinidae
PHILORH(E)INUM φίλος+ορεινός=των ορέων (άνθη σπάρτου σε κάποιο υψόμετρο) Staphylinidae
PHLOEOBIUM φλοιός+βίος=ζωή (και σε φλοιούς δένδρων) Staphylinidae
PHLOEOPHTHORUS φλοιός+φθείρω (φλοιοφθόρος, …του Genista (Papilionaceae) Scolytidae
PHLOEOPORA φλοιός+πόρος=τρύπα, άνοιγμα (στους φλοιούς κυρίως πεύκων) Staphylinidae
PHLOEOTRIBUS φλοιός+τρίβω (φλοιοτρίβης, ..στην εληά) Scolytidae
PHOSPHAENUS φως+φαίνω=λάμπω (όπως το Lambyris κ.α.) Telephoridae
PHOSPHUGA φώς+φυγή (αποφεύγει το φως βλ. lucifugus) Silphidae
PHRATORA φράτωρ =ανήκει σε φρατρίαν (φατρίαν)/ αδελφότητα (εμφανίζεται με πολλά άτομα μαζί) Chrysomelidae
PHTHORA φθορά=καταστροφή (καταστροφέας) Tenebrionidae
PHYLAN φυλάσσω (φυλάν, αντί του φύλαξ) Tenebrionidae
PHYLAX φύλαξ (κάτω από πέτρες και άμμο) Tenebrionidae
PHYLLOBROTICA φύλλον+βρωτικός=αδηφάγος (φυλλοβρωτικός) Chrysomelidae
PHYLLODECTA φύλλον+δήκτης=δάκνων (η προνύμφη….τα φύλλα) Chrysomelidae
PHYLLODREPA φύλλον+δρέπω=συλλέγω/ τρώγω (τρέφεται και με φύλλα) Staphylinidae
PHYLLOGNATHUS φύλλον+γνάθος (η μορφή των γνάθων) Scarabeidae
PHYLLOPERTHA φύλλον+πέρθω=καταστρέφω/εκπορθώ (…φύλλα οπωροφόρων/ τριανταφυλλιάς) Scarabeidae
PHYLLOTRETA φύλλον+τρήτης=διατρυπών (…τα φύλλα των Cruciferae) Chrysomelidae
PHYMATODES φύμα=εξόγκωμα (φυματώδης) Cerambycidae
PHYTOBIUS φυτόν+βίος=ζωή (φυτόβιος) Curculionidae
PHYTODECTA φυτόν+δήκτης=δάκνων (τα φύλλα των Rosaceae) Chrysomelidae
PHYTOECIA φυτόν+οικία (κατοικεί σε φυτά) Cerambycidae
PHYTONOMUS φυτόν+νομή=τροφή/ βόσκησις (τρέφεται κυρίως με Papilionaceae) Curculionidae
PIMELIA πιμελής=παχύς/ ευτραφής (σώμα σχεδόν σφαιρικό) Tenebrionidae
PISSODES πισσώδης=της πίσσας (με το χρώμα της πίσσας) Curculionidae
PITYOGENES πίτυς-υος=πεύκο+γένεσις=δημιουργία (πιτυογενής, από τα πεύκα) Scolytidae
PITYOPHAGUS πίτυς=πεύκον+φαγείν=τρώγω (κάτω από φλοιούς κωνοφόρων) Nitidulidae
PITYOPHILUS πίτυς-υος=πεύκο+φίλος (πιτυόφιλος, προτιμά τα πεύκα) Cerambycidae
PITYOPHTHORUS πίτυς-υος=πεύκο+φθορά (πιτυοφθόρος) Scolytidae
PLACUSA πλάξ=πλάκα+-ούσα=η οποία είναι… (είναι σαν πλάκα) Staphylinidae
PLAGIODERA πλάγιος+δέρη=πρόνωτον (με εγκάρσιο πρόνωτο) Chrysomelidae
PLATAMBUS πλατύς+άμβη=ράχις/ χείλος (το επίπλευρον των ελύτρων πλατύ) Dytiscidae
PLATONYCHUS πλατύς+πους=πόδι (όνυχες ταρσών με δόντι στη μέση) Elateridae
PLATYCERUS πλατύς+κέρας (πλατύκερως) Scarabeidae
PLATYDEMA πλατύς+δέμας=σώμα (με σώμα πλατύ) Tenebrionidae
PLATYDERUS πλατύς+δέρη =λαιμός/ πρόνωτον, βλ. περιδέραιον (φαρδυ πρόνωτο) Carabidae
PLATYNASPIS πλατύνω+ασπίς (πλατύνασπις/ σχήμα σώματος) Coccinellidae
PLATYPSYLLUS πλατύς+ψύλλος (η μορφή του σώματος) Paussidae
PLATYPUS πλατύς+πους=πόδι (πλατύπους) Scolytidae
PLATYRHINUS πλατύς+ρις-νός=μύτη/ ρύγχος (πλατύρυγχος) Anthribidae
PLATYSMA πλάτυσμα=έλασμα φύλλου (η μορφή του σώματος) Carabidae
PLATYSOMA πλατύς+σώμα (πλατύσωμος) Histeridae
PLATYSTETHUS πλατύς+στήθος (πλατύστηθος) Staphylinidae
PLATYSTOMUS πλατύς+στόμα (πλατύστομος) Anthribidae
PLATYTARSUS πλατύς+ταρσός (πλατύταρσος) Curculionidae
PLATYTOMUS πλατύς+τομή=τμήμα (πλατύτομος) Scarabeidae
PLEGADERUS πληγή+δέρη=πρόνωτον (πρόνωτο με αυλακώσεις) Histeridae
PLINTHUS πλίνθος (ίσως το χρώμα του) Curculionidae
PLOEONOMUS φλοιός+νομή=βόσκησις (τρέφεται κάτω από τους φλοιούς) Staphylinidae
POCADIUS πόκος=δέρας (δέρμα και μαλλί) (η μορφή των ελύτρων) Nitidulidae
PODABRUS πους-οδός=πόδι+αβρός=μαλακός (με ευλύγιστα πόδια) Telephoridae
PODAGRICA ποδάγρα=αρθρίτις (ποδαγρικός, με πρησμένα πόδια) Chrysomelidae
POECILIUM ποικιλία (ποικίλιον, ποικιλόχρωμο) Cerambycidae
POECILONOTA ποικίλος=πλουμιστός+νώτον (με χρώματα και ανάγλυφες στη ράχη) Buprestidae
POECILUS ποικίλος=παραλλάσσων (μεταλλική λάμψη σώματος) Carabidae
POGONOCHOERUS πώγων=πηγούνι+χοίρος=γουρούνι (η μορφή της κεφαλής) Cerambycidae
POGONUS πώγων=πηγούνι/ «μούσι» (πωγωνοφόρος) Carabidae
POLYDROSSUS πολύς+δρόσος=δροσιά (τα εύθραστα λέπια του σώματος) Curculionidae
POLYOPSIA πολύς+ωψ=οφθαλμός (πολυόψια, με πολλούς -4-οφθαλμούς) Cerambycidae
POLYPHYLLA πολύς+φύλλον/ έλασμα (7 μεγάλα ελάσματα στις κεραίες του ♂) Scarabeidae
POLYSTICHUS πολύς+στίχος=γραμμή (έλυτρα με πολλές γραμμώσεις) Carabidae
POOPHAGUS πόα=χλόη+φαγείν=τρώγω (ποοφάγος) Curculionidae
POTAMOPHILUS ποταμός+φίλος (ποταμόφιλος) Parnidae
PRASOCURIS πράσον+κουρίς=η κουρεύς/ κομμώτρια (πρασοκουρίς) Chrysomelidae
PRINOBIUS πρίνος=πουρνάρι+βίος=ζωή (πρινόβιος) Cerambycidae
PRIONUS πρίων=πριόνι (πριονός, οι προνύμφες τους κορμούς των δένδρων) Cerambycidae
PRISTONYCHUS πρίστις=πριόνι+όνυξ=νύχι (οδοντωτοί όνυχες ποδιών) Carabidae
PROCRUSTES Προκρούστης=γίγαντας που φόνευσε ο Θησεύς Carabidae
PRONOMAEA προνομαία=προβοσκίς (με ρύγχος) Staphylinidae
PROSTOMIS προ=εμπρός+στόμα=στοματικά εξαρτήματα (προεξέχουσες γνάθοι) Cucujidae
PROTEINUS προτείνω=τεντώνω/ απλώνω (προτείνων, σώμα πλατύ) Staphylinidae
PSAMMOBIUS ψάμμος=άμμος+βίος=ζωή (ζει μέσα στην άμμο) Scarabeidae
PSAMMODES ψάμμος=άμμος (ψαμμώδης, της άμμου) Scarabeidae
PSAMOECUS ψάμμος=άμμος+οικείν=κατοικείν (κατοικεί στην άμμο) Cucujidae
PSELAPHUS ψηλαφώ=εξετάζω, ψαύω (…με τις μακριές προσακτρίδες του) Pselaphidae
PSILOTHRIX ψιλός=κομμένος σύρριζα+θρίξ=τρίχα (με κοντή χνόωση) Telephoridae
PSOA ψώα=σήψις (σε σαπισμένα σταφύλια) Bostrychidae
PSYLLIODES ψύλλος=μικρό έντομο-ειδής=με την μορφή.. (ψυλλοειδής, σαν ψύλλος) Chrysomelidae
PTELEOBIUS πτελέα=φτελιά+βίος=ζωή (ζει στον φλοιό της φτελιάς) Scolytidae
PTENIDIUM πτηνός=πετών (…με τις πτεροειδείς πτέρυγές του) Silphidae
PTILINUS πτίλον=πούπουλο (πτιλίνος, με πτεροειδείς κεραίες) Anobiidae
PTILIOLUM πτίλον=πτερόν πτηνού (πτεροειδείς πτέρυγες) Silphidae
PTILOPHORUS πτίλον=πούπουλο+φέρω (πτιλοφόρος, φέρει πτελοειδείς κεραίες) Rhipiphoridae
PTINUS πτηνός=ελαφρύς/ ευκίνητος Ptinidae
PTOSIMA πτώσιμος=πίπτων (πέφτει στο έδαφος όταν απειλείται) Buprestidae
PURPURICENUS purpureus=πορφυρός (πορφυρό πρόνωτο και έλυτρα) Cerambycidae
PYGIDIA πηγή=οπίσθια (τελευταίος κοιλιακός δακτύλιος διογκωμένος) Telephoridae
PYROCHROA πυρ=φωτιά+χροιά=χρώμα (πυρόχροα, στο χρώμα της φωτιάς) Pyrochroidae
PYRRHIDIUM πυρρός=της φωτιάς+-ιδιον=(υποκορ.) (χνόωση στο χρώμα της φωτιάς) Cerambycidae
PYTHO Πυθώ=αρχαία ονομασία των Δελφών Pythidae
REMUS Ρώμος=αδελφός του Romulus, ιδρυταί της Ρώμης Staphylinidae
RHAGIUM ρηγνύω=σπάζω/ σχίζω (οι προνύμφες τους φυτικούς ιστούς) Cerambycidae
RHAGONYCHA ραγίζω=σχίζω+όνυξ=νύχι (τα τέλεια σε άλλα έντομα) Telephoridae
RHAMNUSIUM Ραμνούς, -ντος=αρχ. δήμος της Αττικής (Ραμνούσιος, Ραμνουσία Νέμεσις) Cerambycidae
RHAMPHUS ράμφος=μύτη πτηνού (χαρακτηριστικό σχήμα του ρύγχους) Anthribidae
RHANTUS ραντός=ραντισμένος/ διάστικτος/ πιτσιλωτός (…με μικρές μαύρες κηλίδες στα κιτρινωπά έλυτρά του) Dytiscidae
RHINOCYLLUS ρις, ρινός=μύτη/ ρύγχος+κυλλός=στρεβλός (το σχήμα του ρύγχους) Curculionidae
RHINOMACER ρις, ρινός=μύτη/ ρύγχος+macer=λεπτός (λεπτόρυγχος) Nemonychidae
RHINONGHUS ρις, ρινός=μύτη/ ρύγχος+όγκος (διογκωμένο ρύγχος) Curculionidae
RHINOSIMUS ρις, ρινός=μύτη/ ρύγχος+σιμός (πλατύρυγχος) Pythidae
RHINUSA ρις, ρινός=μύτη/ ρύγχος (ρινούσα/ ρυγχωτή) Curculionidae
RHIPIDIUS ριπίδιον=βεντάλια (το σχήμα των κεραιών) Rhipiphoridae
RHIPIPHORUS ριπίδιον=βεντάλια+φέρω (στο ρόπαλο της κεραίας) Rhipiphoridae
RHIZOBIUS ρίζα+βίος=ζωή (ριζόβιος) Coccinellidae
RHIZOPHAGUS ρίζα+φαγείν=τρώγω (ριζοφάγος) Nitidulidae
RHIZOTROGUS ρίζα+τρώγω (ριζοφάγος) Scarabeidae
RHOPALOPUS ρόπαλον+πους=πόδι (ροπαλοειδείς μηροί ποδιών) Cerambycidae
RHYNCHAENUS ρύγχος+χαίνω=χάσκω (υποδοχή των κεραιών στο ρύγχος) Curculionidae
RHYNCHITES ρύγχος (ρυγχίτης, ρυγχωτός) Curculionidae
RHYNCHOLUS ρύγχος+κόλος=κολοβός (ρύγχος κομμένο) Curculionidae
RHYSOPERTHA όρυζα=ρύζι+πέρθω=καταστρέφω (εχθρός και του ρυζιού) Bostrychidae
RHYSSEMUS ρύσωσις ή ρύσσωσις=ρυτίδωσις/ ζάρωμα (οριζόντιες «ρυτίδες» στο πρόνωτο Scarabeidae
RHYTIDODERES ρυτίς -ίδος=ζαρωματιά+δέρη=πρόνωτον (πρόνωτο και σώμα αυλακωμένο) Curculionidae
ROSALIA Ροζαλία=γυναικείο όνομα (από τα πιο ωραία κολεόπτερα) Cerambycidae
SALPINGUS σάλπιγξ=σάλπιγγα/ τρομπέττα (σαλπιγκτής, η προέκταση της κεφαλής σε ρύγχος) Pythidae
SAPERDA σαπέρδης=παστό ψάρι πιθανώς πέρκα (σχήμα, χρώμα και εμφάνιση του σώματος) Cerambycidae
SAPRINUS σαπρός=σαπισμένος (σε κόπρο και νεκρά ερπετά) Histeridae
SCAPHIDEMA σκαφίς, ίδος=μικρή σκάφη+δέμας=σώμα (σκαφιδόσωμος) Tenebrionidae
SCAPHIDIUM σκαφίδιον=μικρό σκάφος (το σχήμα του σώματος) Scaphidiidae
SCAPHIUM σκάφιον=σκαφοειδές δοχείον (το σχήμα του σώματος) Scaphidiidae
SCAPHOSOMA σκάφος+σώμα (σκαφόσωμα, σχήμα σκάφους) Scaphidiidae
SCARABEUS σκαραβαίος Scarabeidae
SCARITES σκαρίζω=σκαίρω/ αναπηδώ (σκαρίτης, αναπηδών) Carabidae
SCAURUS σκαύρος=με προεξέχοντες αστραγάλους =σφυρά (διογκωμένοι ταρσοί) Tenebrionidae
SCIAPHILUS σκιά+φίλος (κάτω από πεσμένα φύλλα δένδρων) Curculionidae
SCIRTES σκιρτώ=αναπηδώ/ εκτινάσσομαι (σκιρτητής, αναπηδών) Helodidae
SCLEROPTERUS σκληρός+πτέρον=πτέρυγα (σκληρόπτερος) Curculionidae
SCOLYTUS σκολιός=κυρτός/ λοξός (η μορφή των στοών τους) Scolytidae
SCOPAEUS σκωπαίος=στίλβων/ γυαλιστερός (η εμφάνιση του σώματος) Staphylinidae
SCYDMAENUS σκυδμαίνος=θυμωμένος/ σκυθρωπός (η όψη των ελύτρων) Silphidae
SCYMNUS σκύμνος=νεαρό ζώο Coccinellidae
SEMANOTUS σήμα=σημάδι+νώτον=ράχις (οι ταινίες στα έλυτρα) Cerambycidae
SEMIADALIA semi=μισό/ ήμισυ+Adalia=Coccinella (…λιγώτερες κηλίδες στο σώμα) Coccinellidae
SEMINOLUS semen=σπόρος (σποράκι, το σχήμα του σώματος) Byrrhidae
SERICA σηρο-=μετάξινος (σηρικός, σώμα με λεπτές τρίχες) Scarabeidae
SERICODERUS σηρικός=μετάξινος+δέρη (χνοώδες πρόνωτον) Silphidae
SERICUS σηρ=μεταξοσκώληξ (σηρικός/ μετάξινος, η υφή των ελύτρων) Elateridae
SERMYLA Σερμύλη=πόλις της Χαλκιδικής Chrysomelidae
SERROPALPUS serra=πριόνι+palpus=προσακτρίς (με πριονοειδείς προσακτρίδες) Melandryidae
SIAGONIUM σιαγών=σαγόνι/ γνάθος (σιαγόνιον, μεγάλες γνάθοι) Staphylinidae
SIBYNIA σιβύνη=δόρυ/ λόγχη (με ρύγχος λογχοειδές) Curculionidae
SILPHA σίλφη=αρχ. ελλην. έντομο σαν κατσαρίδα (η μορφή του σώματος) Silphidae
SILVANUS silva=δάσος (δασικός, σε υγρά ξύλα) Cucujidae
SINODENDRON σίνομαι=λεηλατώ/ βλάπτω+δένδρον (…η προνύμφη τα δένδρα) Scarabeidae
SINOXYLON σιν=καταστρέφω+ξύλον (ξυλοφάγο είδος) Bostrychidae
SIPALIA σιπαλός=αδύναμος (σιπαλία, με σώμα μαλακό) Staphylinidae
SIROCALUS σιρός= βοθρίον=+κάλος=τύλος (από ένα εξόγκωμα σε κάθε πλευρά του προνώτου) Curculionidae
SISYPHUS Σίσυφος=υιός του Αιόλου βασιλεύς της Κορίνθου (σιταρίς. ολιγαρκής σε τροφή) Scarabeidae
SITARIS σιτάριον = υποκορ.του σίτος Meloidae
SITONA σίτος (σιτίζουσα, τροφοδοτούσα) Curculionidae
SMICRONYX σμικρός=μικρός+όνυξ=νύχι (μικρόνυχος) Curculionidae
SORONIA σωρός=σώρευμα (σωρεύουσα) Nitidulidae
SPERCHEUS Σπερχειός=ποταμός της Ελλάδος (σε λασπώδη νερά) Hydrophilidae
SPERMOPHAGUS σπέρμα=σπόρος+φαγείν=τρώγω (τρέφεται με σπόρους διαφόρων φυτών) Bruchidae
SPHAENOPTERA σφήν=σφήνα+πτέρον=έλυτρον (σφηνοειδή έλυτρα) Buprestidae
SPHAERICUS σφαιρικός (το σχήμα του σώματος) Ptinidae
SPHAERIDIUM σφαίρα=σχήμα σφαιρικόν (σφαιρίδιον, το σχήμα του σώματος) Hydrophilidae
SPHAERIUS σφαίρα=σχήμα σφαιρικόν (σφαίριος, σχήματος σφαίρας) Silphidae
SPHAERODEMA σφαίρα+δέμας=σώμα (σώμα σχεδόν σφαιρικό) Chrysomelidae
SPHAEROSOMA σφαίρα+σώμα (σχήμα σώματος σφαιρικό) Endomychidae
SPHENOPHORUS σφήν=σφήνα+φέρω (σφηνοφόρος) Curculionidae
SPHODRUS σφοδρός Carabidae
SPONDYLIS σπονδύλη=αρχ. ελλην. ριζοφάγο έντομο Cerambycidae
STAPHYLINUS σταφυλίνος= αρχ. ελλην όνομα. εντόμου των σταφυλών Staphylinidae
STEATODERUS στέαρ, -ατος=λίπος+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (η εμφάνιση του προνώτου) Elateridae
STENELMIS (-helmins) στενός+έλμινς=σκώληξ (με σώμα στενό, σε υδάτινα ρεύματα) Parnidae
STENIDEA στενός+-ειδής=με τη μορφή… (τα έλυτρα στενεύουν προς το άκρον) Cerambycidae
STENOCARUS στενός=λεπτός+κάρα=κεφαλή (στενοκέφαλος) Curculionidae
STENOCHORUS στενός+χώρος=τόπος (στενόχωρος, με στενό σώμα) Cerambycidae
STENOLOPHUS στενός+λόφος=τράχηλος/ σβέρκος (στενό πρόνωτο) Carabidae
STENOPTERUS στενός=λεπτός+πτερόν=έλυτρον (τα έλυτρα στενεύουν από το μέσον της κοιλίας) Cerambycidae
STENORIA στενός=λεπτός (στένωση στο μέσο των ελύτρων) Meloidae
STENOSIS στένωσις (…κυρίως στην κεφαλή και θώρακα) Tenebrionidae
STENOSTOLA στενός=λεπτός+στολή=ένδυμα (στενή μορφή σώματος) Cerambycidae
STENOSTOMA στενός+στόμα=ρύγχος (πρόσθιο μέρος κεφαλής στενό) Oedemeridae
STENUS στενός (με στενό σώμα) Staphylinidae
STEREONYCHUS στερεός=δυνατός+όνυξ=νύχι (δυνατοί όνυχες στους ταρσούς) Curculionidae
STERNOXES στέρνον+οξύς (οξύστερνος) Buprestidae
STEROPUS στεροπή=αστραπή/ λάμψις (λάμποντος μαύρου χρώματος) Carabidae
STILBUS στίλβη=γυαλάδα/ λάμψις (στίλβος, γυαλιστερός) Phalacridae
STILICUS στίλος,στύλος/ ράβδος (στυλικός, το σχήμα του σώματος) Staphylinidae
STOMIS στόμα=στοματικά μόρια (στόμης, με μεγάλες γνάθους) Carabidae
STOMODES στομόδης (με τη μορφή του Stomis, Carabidae) Curculionidae
STRANGALIA στραγγαλίζω=πνίγω/ περιορίζω (στενός «λαιμός» ενώνει θώρακα με κεφαλή) Cerambycidae
STROMATIUM στρωμάτιον=μικρός τάπητας (ποικίλος χρωματισμός) Cerambycidae
STROPHOSOMUS στρόφος=συστροφή+σώμα (σώμα κυρτό) Curculionidae
STYLOPS στύλος=στέλεχος/ μίσχος+ωψ=οφθαλμός (οι οφθαλμοί εξέχουν σαν σε μίσχο) Strepsiptera
SUBCOCCINELLA sub=υπό+Coccinella (όμοιο με το Coccinella) Coccinellidae
SUNIUS Σούνιον=ακρωτήριον της Αττικής (Σούνιος, του Σουνίου) Staphylinidae
SYMPLOCARIA σύμπλοκος=μπερδεμένος Byrrhidae
SYNAPTUS συναπτός=συνεχής (σώμα ομοιόμορφα λεπτό) Elateridae
SYNCALYPTA συνκαλύπτω=σκεπάζω (συνκαλυπτός, σκεπασμένος με τρίχες) Byrrhidae
SYNOCHUS συνοχή=συνάφεια/ συνέχεια (σύνοχος, συνεχόμενος, αδιάκοπος) Carabidae
SYSTENOCERUS σύστενος=στενόχωρος/ πολύ στενός+κεραία (το ρόπαλο των κεραιών) Scarabeidae
TACHINUS ταχύς=γρήγορος (ταχινός, ποιητ.του ταχύς) Staphylinidae
TACHYPORUS ταχύς+πόρος=πέρασμα/ οπή (ταχύπορος) Staphylinidae
TACHYPUS ταχύς+πούς=πόδι (ταχύπους) Carabidae
TACHYTA ταχύτης; Carabidae
TACHYUSA ταχύς+ούσα=η οποία είναι (ταχύουσα, ταχύ και ευκίνητο) Staphylinidae
TANYMECUS τανύω=τεντώνω/ εκτείνω+μήκος (σώμα επίμηκες) Curculionidae
TANYSPHYRUS τανύω=τεντώνω/ εκτείνω+σφυρά=αστράγαλος ποδιού (μεγάλα πόδια) Curculionidae
TAPHRORYCHUS τάφρος=χάνδαξ/ τρύπα+ορύσσω=σκάβω (ορύσσει στοές σε φλοιούς) Scolytidae
TARSOSTENUS ταρσός+στενός (με λεπτούς ταρσούς) Cleridae
TELEPHORUS τηλε-=από μεγάλη απόσταση+φέρω (…από τις Άλπεις…) Telephoridae
TEMNOCHILA τέμνω=κόπτω χείλος (τεμνόχειλος) Trogositidae
TENEBRIO tenebrae=σκότος/ έρεβος (σκοτεινού χρώματος/ σε σκοτεινά μέρη) Tenebrionidae
TENTYRIA Τέντυρα=πόλις/ νήσος αρχ. Αιγύπτου (Τεντυρία) Tenebrionidae
TETRATOMA τετράς=4+τομή=τμήμα (στο ρόπαλο της κεραίας) Melandryidae
TETROPS τετράς=4+ωψ=οφθαλμός (με –φαινομενικά- 4 οφθαλμούς) Cerambycidae
THANASIMUS θανάσιμος=θανατηφόρος (κατατρώγει ξυλοφάγες προνύμφες) Cleridae
THANATOPHILUS θάνατος+φίλος (αρέσκεται στα πτώματα μικρών ζώων) Silphidae
THEA θεά (ωραία εμφάνιση) Coccinellidae
THECA θήκη (το σχήμα του προνώτου) Anobiidae
THIASOPHILA θίασος=κοινότης+φίλος (σε κοινωνίες μυρμηγκιών) Staphylinidae
THORECTES θωρηκτός=τεθωρακισμένος (η κατασκευή των ελύτρων) Scarabeidae
THORICTUS θωρηκτός=τεθωρακισμένος (πρόνωτο σε ισχυρό ημικύκλιο εμπρός) Silphidae
THROSCUS θρώσκω=αναπηδώ (αναπηδών, συγχέεται με τα Elateridae) Buprestidae
THRYOGENES θρύον=βούρλον+γεννώ (θρυογενής, σε ελώδεις περιοχές) Curculionidae
THYAMIS Θύαμις=ποταμός της Ηπείρου (σε υγρές περιοχές) Chrysomelidae
THYLACITES θύλακος=σάκκος (καλύπτεται από στρώμα λάσπης) Curculionidae
THYMALUS θύμα=θυσιαζόμενο σφάγιο, θύφω =τύφω =καίω (θυμάλωψ, καιόμενος, χρώμα σώματος) Trogositidae
TILLUS τίλλω=ξεφτίζω/ ξεφλουδίζω (…το νεκρό ξύλο των δένδρων) Cleridae
TIMARCHA τιμαρχία=αξίωμα ελεγκτού σε αρχ. Αθήνα (βαρύτης και όγκος του σώματος) Chrysomelidae
TIRESIAS Τειρεσίας=ο γνωστός μάντης των Θηβών Dermestidae
TOMICUS τομικός=κοπτερός (…για τις ρίζες των πεύκων) Scolytidae
TOMODERA τομή=εγκοπή+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (εγκοπή μεταξύ προνώτου και ελύτρων) Anthicidae
TOMOXIA τομή=τμήμα+οξύς=μυτερός (τελευταίο τμήμα κεραίας οξύ) Mordellidae
TOXOTUS τοξότης (σώμα με τεντωμένες κεραίες =μορφή τόξου) Cerambycidae
TRACHODES τραχύς=σκληρός/ ανώμαλος (τραχώδης, έλυτρα αυλακωμένα) Curculionidae
TRACHYPHLOEUS τραχύς=ανώμαλος+φλοιός=περικάλυμμα (συχνά επιχρισμένο με λάσπη) Curculionidae
TRACHYS τραχύς=ανώμαλος (ανώμαλη επιφάνεια ελύτρων) Buprestidae
TRACHYSCELIS τραχύς=ανώμαλος/ σκληρός+σκέλος=μηρός (τραχυσκελής Tenebrionidae
TRAGOSOMA τράγος+σώμα (τραγόσωμος) Cerambycidae
TRECHUS τρέχω (τρέχων, πολύ ευκίνητο) Carabidae
TRIAENA τρίαινα (το πλήκτρον/ σπιρούνι των προσθίων κνημών) Carabidae
TRIBOLIUM τρίβολος=με 3 αιχμές (…το ρύγχος + οι 2 κεραίες) Tenebrionidae
TRICHIUS τρίχα (τρίχιος, τριχωτός) Scarabeidae
TRICHODES τριχώδης (τριχωτός) Cleridae
TRICHOPTERYX τρίχα+πτέρυξ/ έλυτρον (έλυτρα με λεπτές ραβδώσεις) Silphidae
TRIODONTA τρία=3+οδόντες=δόντια (τριόδοντος, στους πρόσθιους ταρσούς) Scarabeidae
TRIPHYLLUS τρία=3+φύλλα=ελάσματα (στο ρόπαλο της κεραίας) Mycetophagidae
TRIPLAX τρίπλαξ=τριπλούς (κεφαλή, θώρακας, κοιλία με τρία διαφορετικά χρώματα) Erotylidae
TRITOMA τρία=3+τομή=τμήμα (φαινομενικά τα τμήματα του ταρσού) Erotylidae
TRIXAGUS τριξός=τριπλός/ τριττός+(ρ)αγή=ρωγμή/ τομή (τα 3 τελευταία άρθρα των κεραιών) Eucnemidae
TROGLOPS τρώγλη=κοιλότης/ σπηλιά+ωψ=όψις/ πρόσωπο (πρόσθιο τμήμα κεφαλής κοίλο) Telephoridae
TROGODERMA τρώγω+δέρμα (προτίμηση του εντόμου) Dermestidae
TROGOPHLOEUS τρώγω+φλοιός (…φλοιούς δένδρων) Staphylinidae
TROGOSITA τρώγω+σίτος (…σιτάρι, δημητριακά κ.α.) Trogositidae
TROPIDERES τρόπις=καρίνα+δέρη=λαιμός/ πρόνωτον (με καρίνα στο πρόνωτο) Anthribidae
TROPIPHORUS τρόπις=καρίνα+φέρω (τροπιδοφόρος) Curculionidae
TROX τρώξ=τρώκτης (ροκανίζει ζωϊκά υπολείμματα) Scarabeidae
TYCHIUS Τύχιος=χαλκουργός εκ Βοιωτίας (Ομ.) (συνήθως χαλκόχρουν) Curculionidae
TYPHAEA τύφος=σκότος/ καπνός (τυφαία, σκοτεινόχρωμη) Mycetophagidae
UL(E)IOTA ουλή=εγκοπή+ώτα=αυτιά (εγκοπή στο ύψος της κεφαλής) Cucujidae
ULOMA ούλος=κατσαρός+ώμος (…στο πρόσθιο τμήμα του προνώτου) Tenebrionidae
URODON ουρά+οδούς=δόντι (πίσω μέρος με δόντι) Anthribidae
VALGUS valgus=ραιβός/ στρεβλός (ραιβόπους, στραβοπόδης) Scarabeidae
VELLEIUS Vellejus=όνομα Ρωμαίου Staphylinidae
VESPERUS εσπέρας=βράδυ, vesperus=εσπερινός (τέλεια εσπερόβια ή νυκτόβια) Cerambycidae
XANTHOCHROA ξανθός+χροιά=χρώμα (ξανθόχρωμος) Oedemeridae
XANTHOLINUS ξανθός+-linus (υποκορ.) (υπόξανθος) Staphylinidae
XENOS ξένος (παρασιτεί σφήκες) Strepsiptera
XESTOBIUM ξεστός=ξυσμένος/ λείος (η επιφάνεια του σώματος) Anobiidae
XYLEBORUS ξύλον+βορά=φάγωμα (ξυλοβόρος ή ξυλέμπορος) Scolytidae
XYLETINUS ξύλον (ξυλέτινος;) Anobiidae
XYLOCLEPTES ξύλον+κλέπτης (ξυλοκλέφτης) Scolytidae
XYLODROMUS ξύλον+δρόμος (…τρέχει στα ξύλα) Staphylinidae
XYLOPERTHA ξύλον+πέρθω=εκπορθώ/ καταστρέφω (ξυλοφάγο) Bostrychidae
XYLOPHILUS ξύλον+φίλος (…και σε ξύλα) Anthicidae
XYLOTRECHUS ξύλον+τρέχω (τρέχει στα ξύλα) Cerambycidae
ZABRUS ζα-=πολύ, βλ. ζά-πλουτος +-βόρος=-φάγος (πολυφάγος) Carabidae
ZEUGOPHORA ζεύγος+φέρω (ζεύγος εξογκωμάτων στο πρόνωτο) Chrysomelidae
ZONABRIS Zonitis+Mylabris Meloidae
ZONITIS ζώνη=ταινία (ταινίες χρωμάτων στα έλυτρα) Meloidae
ZOPHIUM ζόφος=σκότος (με σκούρο χρώμα) Carabidae
ZYGIA Ζυγία=όνομα Ήρας (προστάτιδος γάμου), βλ. σύ-ζυγος Telephoridae

Πληρωμή Συνδρομής

Η πληρωμή συνδρομής αφορά τα μέλη της ΕΕΕ

Επικοινωνία

Εντομολογικη Εταιρεια Ελλαδος
Ταχυδρομική Θυρίδα 51214
145 10 Κηφισιά, Αθήνα
Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.